Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 30-12-2021

Departament Controllingu i Ryzyka Operacyjnego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wsparcia Zgodności

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • monitorowanie i aktywny udział w działaniach mających na celu sporządzanie odpowiedzi na zapytania instytucji finansowych w procesie KYC i due diligence w zakresie m. in. MiFIDII, MiFIR, AML, przepisów prawa międzynarodowego,
 • wsparcie jednostek operacyjnych w procesie monitorowania list sankcyjnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wsparcie jednostek organizacyjnych w projektach koordynowanych przez EBC w szczególności poprzez możliwość udziału w grupach roboczych,
 • wsparcie jednostek operacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem braku zgodności, w tym w szczególności znajomość zagadnień dot. m.in. standardów etycznych, konfliktu interesów, AML, antykorupcji oraz udział w monitorowaniu tych zagadnień w skali Banku,
 • bieżąca ocena adekwatności istniejących w Banku regulacji dotyczących zgodności w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie właściwości Wydziału,
 • udział w projektowaniu rozwiązań, narzędzi identyfikowania zagrożeń związanych z brakiem zgodności,
 • przygotowywanie analiz i raportów dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności,
 • opracowywanie, aktualizacja i opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych,
 • analiza i opiniowanie projektów aktów prawnych prawa krajowego oraz międzynarodowych dokumentów przekazywanych do NBP w ramach ESBC,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa krajowego, Unii Europejskiej oraz standardów rynkowych, które dotyczą działalności banków centralnych oraz rynku finansowego i ocena wpływu zmian przepisów na prowadzoną działalność,
 • weryfikacja i przegląd wewnętrznych regulacji Banku pod kątem ryzyka braku zgodności,
 • udzielanie innym jednostkom Banku wsparcia merytorycznego w zakresie właściwości Wydziału,
 • prowadzenie szkoleń dla pracowników w zakresie m.in. standardów postępowania.

Wymagania wobec kandydata:

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych związanych z zarządzaniem zgodnością w instytucji finansowej, w szczególności dotyczących rynków kapitałowych i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne,
 • min. 3-letnia praktyka zawodowa w instytucji finansowej w obszarze związanym ze zgodnością oraz doświadczenie w zakresie pracy analitycznej oraz w pracy z narzędziami do obsługi list sankcyjnych w obszarze związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu lub w obszarze audytu w firmie świadczącej usługi finansowe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel, Word, Power Point,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • duże zaangażowanie w realizację zadań i poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy,
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielnego wnioskowania oraz wychodzenia z inicjatywą w zakresie poszukiwania i opracowywania rozwiązań,
 • zdolność pracy pod presją czasu,
 • wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
 • otwartość na zmiany.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość obsługi SWIFT,
 • doświadczenie w zakresie Compliance Due Diligence.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 stycznia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-21
1 EUR4,5303
1 USD3,9953
1 CHF4,3786
1 GBP5,4210
100 JPY3,5056

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję