Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 17-11-2021

Departament Operacji Krajowych poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w pracach związanych z rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz dla Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczących m.in.:
  • efektywności NBP w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • wpływu wybranych uwarunkowań (krajowych oraz zagranicznych) na warunki realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej oraz kształt systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP,
  • efektywności wybranych banków centralnych w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • funkcjonowania systemów operacyjnych polityki pieniężnej przez wybrane banki centralne, w tym wykorzystywanych przez nie mechanizmów zarządzania płynnością sektora bankowego,
 • uczestnictwo w rozwoju systemów pozyskiwania oraz przetwarzania danych pozyskiwanych przez jednostkę z wybranych rynków finansowych,
 • analiza materiałów publikowanych przez wybrane banki centralne oraz śledzenie zmian dokonywanych w zagranicznych systemach operacyjnych polityki pieniężnej,
 • prezentowanie wyników prowadzonych analiz i badań,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i rekomendacji na spotkania z udziałem przedstawicieli NBP w gremiach międzynarodowych,
 • współpraca z wybranymi bankami centralnymi.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku ekonomicznym (preferowane specjalizacje: finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, metody ilościowe, informatyka i ekonometria),
 • zaawansowana znajomość programów z pakietu MS Office (Excel, Word i PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych (zwłaszcza rynku pieniężnego, rynku instrumentów dłużnych, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku instrumentów walutowych),
 • wiedza na temat zagadnień związanych realizacją polityki pieniężnej przez banki centralne oraz wykorzystywanymi w tym celu instrumentami polityki pieniężnej,
 • umiejętność wyciągania syntetycznych wniosków na podstawie dokonywanych analiz statystycznych,
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • kreatywność i inicjatywa w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność efektywnej pracy zespołowej, komunikatywność.

Mile widziane:

 • doświadczenie na stanowisku analitycznym,
 • doświadczenie we współpracy zagranicznej,
 • znajomość narzędzi ekonometrycznych oraz wiedza z zakresu metod ilościowych,
 • doświadczenie w pracy z serwisami informacyjnymi typu Refinitiv lub Bloomberg,
 • znajomość pakietów analityczno-statystycznych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 17 grudnia 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-12-03
1 EUR4,5934
1 USD4,0653
1 CHF4,4165
1 GBP5,4021
100 JPY3,5879

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję