Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 25-07-2022

Departament Rozliczeń Gospodarki Własnej poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Operacji Centralnych

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych w zakresie zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 • kwalifikacja operacji i zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym,
 • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
 • uzgadnianie kont księgowych i weryfikacja sald,
 • weryfikacja danych dotyczących zawartych transakcji,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów,
 • wprowadzanie danych do systemu księgowego,
 • przygotowywanie, weryfikowanie i cykliczne a także na żądanie organów podatkowych raportowanie ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK V7M oraz FA) oraz sporządzanie informacji podsumowującej (VAT-UE),
 • dokonywanie rozliczeń z wydawcą kart płatniczych dla NBP oraz obsługa użytkowników kart,
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji księgowej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności rachunkowość lub finanse,
 • wiedza z zakresu rachunkowości, prowadzenia ewidencji księgowej oraz podatku VAT,
 • umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz precyzyjnego i przejrzystego przekazywania ich w formie pisemnej i ustnej,
 • inicjatywa i kreatywność w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • umiejętność współpracy w zespole i odpowiedzialność za wyniki tej pracy,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność i terminowość.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w komórkach rachunkowości,
 • dobra znajomość MS Excel,
 • znajomość języka angielskiego,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, samodzielne dążenie do podnoszenia kompetencji.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 21 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-10
1 EUR4,7138
1 USD4,6112
1 CHF4,8454
1 GBP5,5775
100 JPY3,4159

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję