Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 07-09-2021

Departament Stabilności Finansowej poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Wsparcia Nadzoru Makroostrożnościowego

Do podstawowych zadań departamentu należy prowadzenie analiz i badań dotyczących stabilności i rozwoju systemu finansowego i jego związków z otoczeniem gospodarczym oraz projektowanie i koordynacja działań służących utrzymaniu, bądź przywróceniu stabilności finansowej.

Natomiast w szczególności do zadań WWNM należy koordynowanie prac związanych z uczestnictwem Prezesa NBP w Komitecie Stabilności Finansowej, w tym opracowanie niezbędnych materiałów i analiz, oraz obsługa operacyjna i analityczna Komitetu Stabilności Finansowej jako organu nadzoru makroostrożnościowego.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w przygotowywaniu i organizacji posiedzeń KSF-M oraz grup roboczych przy Komitecie,
 • udział w organizacji i koordynacji prac międzyinstytucjonalnych oraz realizowanych w NBP na rzecz KSF-M, prowadzonych w ramach Stałej Grupy Roboczej i innych struktur utworzonych przez Komitet,
 • przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych sporządzanych na potrzebyi w związku z pracami KSF-M,
 • współpraca przy opracowywaniu koncepcji polityki makroostrożnościowej, polityki komunikacyjnej oraz innych działań prowadzonych przez KSF-M,
 • wykonywanie zadań związanych z uczestnictwem NBP w instytucjach międzynarodowych, a w szczególności współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego,
 • współpraca przy opiniowaniu aktów prawnych regulujących kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru makroostrożnościowego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
 • zdolność analizowania złożonych problemów oraz sprawnego poszukiwania i syntetyzowania informacji,
 • umiejętność tworzenia aktów prawnych,
 • zdolność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania myśli w formie pisemnej i ustnej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, dokładność i duże poczucie odpowiedzialności za efekty pracy własnej i zespołu,
 • zdolność do pracy systematycznej oraz pod presją czasu,
 • zaangażowanie, chęć uczenia się i otwartość na nowe zadania.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień z zakresu polityki makroostrożnościowej,
 • wiedza nt. funkcjonowania instytucji wchodzących w skład Komitetu Stabilności Finansowej,
 • wiedza o funkcjonowaniu systemu finansowego i rynków finansowych,
 • znajomość głównych regulacji UE z zakresu polityki makroostrożnościowej,
 • umiejętność oceny wpływu regulacji na działalność instytucji finansowych.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 3 października 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-27
1 EUR4,5912
1 USD3,9276
1 CHF4,2307
1 GBP5,3815
100 JPY3,5411

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję