Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 30-06-2020

Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Obsługi Rachunków Banków / Sekcja Rachunkowości i Obsługi Zleceń Telekomunikacyjnych

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • kompletowanie i sprawdzanie dziennych dowodów księgowych i wydruków dotyczących obrotów na rachunkach prowadzonych w systemach SORBNET2 i NBP-PHA,
 • codzienna współpraca operacyjna z innymi jednostkami NBP w zakresie uzgadniania obrotów i sald dziennika księgi pomocniczej SORBNET2 i NBP-PHA z obrotami i saldami Księgi Głównej NBP,
 • przeprowadzanie analizy zgodności dziennych obrotów i sald na kontach syntetycznych z obrotami i saldami na kontach analitycznych systemu SORBNET2 i NBP-PHA,
 • uzgadnianie kont międzysystemowych pomiędzy księgami pomocniczymi SORBNET2 i NBP-PHA a pozostałymi księgami ZSK-C i KSOZ,
 • współpraca z wewnętrznymi komórkami DSP w zakresie ewidencji księgowo-rachunkowej w systemach SORBNET2 i NBP-PHA,
 • przyjmowanie i wstępna weryfikacja zleceń przekazywanych w trybie awaryjnym w systemie SORBNET2,
 • udział w testach i wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, bankowość),
 • wiedza w zakresie tematyki systemów płatniczych i rachunkowości,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność, zdolność nawiązywania kontaktów,
 • kreatywność, elastyczność, otwartość na zmiany,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i samodzielnego podejmowania decyzji,
 • przejawianie inicjatywy i proponowanie udoskonaleń we własnym obszarze pracy,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym w godzinach 7.00 – 15.00 i 10.00 -18.00.

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 lipca 2020 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-07-10
1 EUR4,4745
1 USD3,9646
1 CHF4,2099
1 GBP4,9941
100 JPY3,7134

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję