Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 30-12-2021

Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych (umowa na zastępstwo – na okres około 2 lat)

Departament Systemu Płatniczego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego. Do kompetencji Wydziału Inicjatyw Nadzorczych należy m.in. działania związane ze sprawowaniem przez NBP nadzoru systemowego nad systemem płatniczym w zakresie odnoszącym się do innowacji w obszarze rynku finansowego. W tym zakresie Wydział na bieżąco monitoruje i analizuje trendy występujące na rynku płatniczym, a także współuczestniczy w opracowywaniu międzynarodowych standardów regulacyjnych, podejmowanych przez kluczowe instytucje rynku finansowego UE, w szczególności w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • prowadzenie prac związanych z nadzorem nad funkcjonowaniem innowacji oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze systemu płatniczego,
 • analizowanie i opiniowanie projektów regulacji związanych z nadzorem systemowym oraz wymogami dotyczącymi nadzorowanych schematów, systemów i usług,
 • określanie celów i zasad polityki sprawowania przez NBP nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, z uwzględnieniem wpływu innowacji w obszarze systemu płatniczego na kształtowanie działań nadzorczych,
 • współpraca z innymi instytucjami, w tym ciałami unijnymi i zagranicznymi organami nadzoru.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, informatyka, finanse, bankowość),
 • znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji systemu płatniczego (organizacji kartowych, agentów rozliczeniowych, systemów płatności, krajowych instytucji płatniczych),
 • zainteresowania związane z funkcjonowaniem nowoczesnych metod płatniczych,
 • dobra znajomość języka angielskiego (minimum na poziomie B2).

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w instytucji świadczącej usługi związane z wydawaniem lub procesowaniem kart płatniczych, bądź związane z obsługą lub prowadzeniem systemów płatności,
 • znajomość krajowych i unijnych regulacji dotyczących obszaru usług płatniczych i systemów płatności,
 • zainteresowania w obszarze nowoczesnych technologii w obszarze płatniczym, w tym również w zakresie funkcjonowania stabilnych kryptoaktywów.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 stycznia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-21
1 EUR4,5303
1 USD3,9953
1 CHF4,3786
1 GBP5,4210
100 JPY3,5056

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję