Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 01-08-2022

Oddział Okręgowy w Białymstoku poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Statystyczno-Dewizowym

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących działalność kantorową oraz podmiotów posiadających obowiązek sprawozdawczy do bilansu płatniczego (w siedzibie/miejscu wykonywania działalności podmiotów) z terenu województwa podlaskiego,
 • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego,
 • prowadzenie rejestru działalności kantorowej,
 • prowadzenie badań ankietowych, w tym m.in. dotyczących przedsiębiorstw w ramach badania koniunktury sektora przedsiębiorstw oraz innych podmiotów lokalnego rynku pracy, rynku nieruchomości,
 • przygotowanie analiz dotyczących sytuacji gospodarczej na rynku lokalnym.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: prawo, administracja, rachunkowość, finanse),
 • minimum 5- letni staż pracy,
 • wiedza w zakresie tematyki finansów i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • staż pracy w obszarze finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa,
 • doświadczenie w pracy kontrolera lub audytora,
 • znajomość podstaw prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz procedur kontrolnych,
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji, w tym w formie samokształcenia,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-10
1 EUR4,7138
1 USD4,6112
1 CHF4,8454
1 GBP5,5775
100 JPY3,4159

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję