Kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 22-06-2022

Oddział Okręgowy w Łodzi poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Kasowo-Skarbcowym
(umowa na zastępstwo)

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • obsługa urządzeń do przeliczania, sortowania oraz sprawdzania autentyczności banknotów i monet,
 • przeliczanie, sortowanie, sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych oraz formowanie i oznaczanie opakowań banknotów i monet,
 • przemieszczanie wartości pieniężnych ręcznie oraz przy użyciu ręcznych wózków platformowych,
 • możliwość wykonywania zadań w zastępstwie skarbnika, kasjera, bądź kierownika sortowni,
 • możliwość dokonywania analiz, ocen i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowania i zaopatrywania w krajowe znaki pieniężne jednostek bankowych oraz podmiotów posiadających ustawowe upoważnienie do pobierania z NBP i odprowadzania do NBP tych znaków.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • samodzielność, sumienność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań oraz poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy i pracy zespołu,
 • dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność szybkiego reagowania i rozwiązywania bieżących problemów,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • otwartość na zmiany, gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z procesowaniem gotówki, np. kontroler jakości znaków pieniężnych, kasjer, skarbnik lub przy wykonywaniu podobnych zadań, a także w zakresie administrowania i zarządzania zasobem,
 • znajomość przepisów w zakresie przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet,
 • udokumentowane ukończenie kursu z rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych,
 • udokumentowane ukończenie kursu operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • umiejętność sporządzania zestawień oraz dokonywania analiz dotyczących zakresu realizowanych zadań.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 12 lipca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję