Praca i kariera

Oferta pracy

Data publikacji strony: 2021-06-08

Oddział Okręgowy NBP w Olsztynie poszukuje kandydatów do pracy w Zespole Bezpieczeństwa
niepełny wymiar czasu pracy - 0,4 etatu (praca 2 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie)

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowych i reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym:

 • opracowywanie i aktualizacja dokumentacji ochrony pożarowej w obiekcie NBP,
 • bieżąca współpraca z Państwową Strażą Pożarną oraz jednostką monitorującą obiekt NBP pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenie okresowych kontroli przestrzegania przepisów ochrony pożarowej oraz stanu zabezpieczenia pożarowego w obiekcie NBP, w tym stanu oświetlenia bezpieczeństwa oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • udział w przeprowadzaniu cyklicznych testów pożarowych wyłączników prądu w obiekcie,
 • nadzór nad funkcjonowaniem instalacji wody pożarowej, a także utrzymywanie bieżącego kontaktu z serwisantami tych urządzeń i systemów, prowadzenie nadzoru nad pracami konserwacyjnymi i naprawczymi oraz sporządzanie protokołów z przeprowadzonych prac,
 • prowadzenie gospodarki podręcznym sprzętem ochrony przeciwpożarowej oraz sprawowanie nadzoru nad jego serwisem i konserwacją,
 • prowadzenie okresowej sprawozdawczości z zakresu ochrony pożarowej,
 • organizowanie cyklicznych ćwiczeń z zakresu ewakuacji osób i mienia z obiektu i współpraca z jednostkami zewnętrznymi uczestniczącymi w tych ćwiczeniach,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony pożarowej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe o profilu pożarniczym, technicznym, administracyjno-prawnym lub informatycznym, preferowany kierunek - pożarnictwo lub bezpieczeństwo pożarowe,
 • posiadanie aktualnych uprawnień do pełnienia funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 4 i 4a ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia,
 • podstawowa wiedza z zakresu działania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dobra znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy i pracy zespołu,
 • otwartość na zmiany, gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność zarządzania czasem, dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego na podstawie art. 27 ustawy o ochronie osób i mienia,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22 czerwca 2021 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

Aplikuj (po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-06-22
1 EUR4,5366
1 USD3,8132
1 CHF4,1451
1 GBP5,2883
100 JPY3,4513

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję