Kontakt

Zamawianie publikacji NBP

Zapytania o możliwość udostępnienia publikacji NBP prosimy kierować na adres email: publikacje@nbp.pl

Zastrzeżenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy kierowane do Narodowego Banku Polskiego, w tym wnioski, zapytania i skargi, nie będą rozpatrywane, jeżeli nie będą zawierały następujących danych autora (nadawcy): w przypadku osób fizycznych – imienia i nazwiska, zaś w przypadku osób prawnych – nazwy, a także adresu.

Za pośrednictwem strony internetowej do NBP kierowane są prośby o udostępnienie materiałów niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych przez studentów. Prośby te formułowane są często w sposób ogólny i nie wskazują na konkretne dokumenty, dane lub materiały będące w posiadaniu NBP. Niejednokrotnie prośby te mylnie kierowane są do NBP. W takich przypadkach udzielenie pomocy ze strony NBP nie jest możliwe. Wybór oraz opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych do napisania pracy jest obowiązkiem piszącego i NBP nie może go w tym wyręczać.

W przypadku, gdy napływająca za pośrednictwem poczty elektronicznej korespondencja zawiera prośbę o udostępnienie konkretnego materiału lub dokumentu będącego w posiadaniu NBP oraz kierowana jest zgodnie z wymogami KPA, Narodowy Bank Polski informuje o możliwościach bezpośredniego zapoznania się z nim lub wskazuje sposób jego udostępnienia. Nie dotyczy to jednak dokumentów i danych publikowanych na stronie internetowej NBP, która jest źródłem szybkiej informacji dla użytkowników Internetu. NBP nie udziela również odpowiedzi na zapytania kierowane poprzez pocztę elektroniczną sformułowane w sposób ogólny lub bez odwołania się do konkretnego dokumentu bądź danych będących w posiadaniu NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-09
1 EUR4,6821
1 USD4,4351
1 CHF4,7474
1 GBP5,4317
100 JPY3,2560

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję