O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Administracji

Dyrektor: Iwona Dobrzyńska-Kabat

Do podstawowych zadań departamentu należą:

  • opracowywanie części planów inwestycji, planów remontów i konserwacji oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
  • realizacja planów inwestycji i remontów dotyczących obiektów Centrali NBP,
  • administrowanie obiektami Centrali NBP,
  • koordynowanie zadań w zakresie gospodarowania składnikami majątku oraz planowanie i realizacja zaopatrzenia w rzeczowe składniki majątku,
  • prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości oraz ruchomych składników majątku NBP,
  • prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami oraz naliczaniem podatków i opłat dotyczących nieruchomości i środków transportu Centrali NBP,
  • prowadzenie archiwum akt jawnych Centrali NBP oraz archiwum akt tajnych i poufnych NBP, a także koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych w zakresie obsługi kancelaryjnej i archiwów akt jawnych,
  • realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w NBP,
  • prowadzenie ośrodków szkoleniowych NBP w Zalesiu Górnym i w Starejwsi oraz ośrodka wypoczynkowego NBP „Bankowiec" w Zakopanem.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję