O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Badań i Innowacji Finansowych

Dyrektor: Ireneusz Dąbrowski

Główne zadania departamentu to prowadzenie prac badawczych i sporządzanie prognoz w zakresie strategicznych zagadnień ekonomicznych oraz w zakresie innowacji finansowych.

W szczególności do zadań departamentu należy:

 1. Prowadzenie badań ekonomicznych i sporządzanie prognoz o charakterze strategicznym dla gospodarki polskiej.
 2. Badanie mechanizmów transmisji monetarnej, cykliczności procesów ekonomicznych, czynników i mechanizmów wzrostu gospodarczego, konwergencji systemów ekonomicznych oraz prowadzenie innych badań zgodnie
  z priorytetami badawczymi NBP.
 3. Prowadzenie badań nad metodami ilościowymi wykorzystywanymi w bankach centralnych, metodyką prognozowania i podstawami nowych narzędzi modelowania polityki pieniężnej.
 4. Opracowywanie nowych narzędzi analitycznych i prognostycznych wspierających realizację zadań NBP w zakresie badań strategicznych.
 5. Prowadzenie działań analitycznych i monitorujących w obszarze innowacji finansowych w zakresie powstających
  i wdrażanych innowacji finansowych w Polsce i na świecie.
 6. Analiza dokumentów i materiałów przygotowywanych przez instytucje Unii Europejskiej
  i organizacje międzynarodowe dotyczących sektora innowacji finansowych.
 7. Upowszechnianie wyników prowadzonych w departamencie badań, w tym redagowanie we współpracy
  z Departamentem Edukacji i Wydawnictw, serii wydawniczej „Materiały i studia”/„NBP Working Papers”.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję