O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Bezpieczeństwa

p.o. Dyrektor: Bartosz Matysiak

Departament Bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za wykonywanie i koordynowanie zadań związanych z bezpieczeństwem osób, mienia oraz informacji w NBP.

W szczególności do jego zadań należy:

  • realizacja zadań w zakresie ochrony osób i mienia, obronności i obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej
    w NBP,
  • zapewnianie ochrony fizycznej obiektów Centrali NBP,
  • sporządzanie szczegółowych wykazów obszarów, obiektów i urządzeń bankowych podlegających obowiązkowej ochronie,
  • wykonywanie i ochrona transportów wartości pieniężnych,
  • administrowanie systemami kontroli dostępu do obiektów NBP,
  • wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji w NBP, w tym informacji niejawnych i danych osobowych,
  • prowadzenie Narodowego Centrum Certyfikacji oraz zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego w systemach teleinformatycznych w NBP,
  • koordynacja zadań w zakresie Planu Ciągłości Działania NBP i ochrony infrastruktury krytycznej.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję