O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Bezpieczeństwa

Dyrektor: Stanisław Szołdra

Departament Bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za wykonywanie zadań związanych z projektowaniem i realizacją polityki bezpieczeństwa NBP oraz kompleksowego systemu bezpieczeństwa NBP.

W szczególności do jego zadań należy:

 • aktualizowanie polityki bezpieczeństwa NBP,
 • zapewnianie ochrony osób i mienia w obiektach Centrali,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony systemów i sieci teleinformatycznych,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji,
 • realizacja zadań w obszarze cyberbezpieczeństwa NBP,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego, doradztwo i pomoc w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informacji niejawnych i danych osobowych,
 • wspomaganie działań departamentów w zakresie opracowywania planów ciągłości działania dla funkcji krytycznych, których są gestorami oraz ich koordynowanie na poziomie operacyjnym,
 • projektowanie, przygotowanie do wdrożenia, zarządzanie, obsługa i nadzór nad eksploatacją zabezpieczeń kryptograficznych w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz w systemach łączności Narodowego Banku Polskiego,
 • zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego (PKI) w NBP,
 • prowadzenie Narodowego Centrum Certyfikacji,
 • wykonywanie zadań związanych z kontrolowaniem stosowania procedur bezpieczeństwa oraz dokonywaniem audytu bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji przetwarzanych w systemach i sieciach teleinformatycznych,
 • tworzenie i rozwój systemów zabezpieczeń technicznych w obiektach Centrali,
 • koordynowanie i nadzorowanie działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne NBP w zakresie przygotowania, projektowania, wdrażania i eksploatowania systemów zabezpieczeń elektronicznych i mechaniczno-budowlanych z uwzględnieniem procesów ich integrowania i monitorowania w ramach kompleksowego systemu bezpieczeństwa NBP, a także kierowanie i nadzorowanie procesu rozwoju i utrzymania właściwego stanu systemów zabezpieczeń technicznych w NBP,
 • realizowanie planów remontów i konserwacji w obiektach Centrali, w zakresie systemów i urządzeń zabezpieczających, systemu sygnalizacji alarmu pożaru, drzwi i wydzieleń przeciwpożarowych oraz stałych instalacji gaśniczych,
 • utrzymywanie w sprawności techniczno-eksploatacyjnej systemów i urządzeń zabezpieczających, systemu sygnalizacji alarmu pożaru, drzwi i wydzieleń przeciwpożarowych oraz stałych instalacji gaśniczych,
 • administrowanie systemami kontroli dostępu w tym obsługa biur przepustek,
 • realizowanie zadań w zakresie ochrony fizycznej, obronności i obrony cywilnej oraz koordynacja i kontrola jednostek organizacyjnych NBP w wyżej wymienionym zakresie,
 • realizowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w NBP oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-28
1 EUR4,5479
1 USD3,7566
1 CHF4,2218
1 GBP5,1270
100 JPY3,6010

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję