O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Ryzyka Operacyjnego i Zgodności

Dyrektor: Izabela Kozłowska

Głównym zadaniem departamentu jest opracowywanie metodyk oceny i pomiaru ryzyka operacyjnego, przeprowadzanie analiz oraz monitorowanie ryzyka operacyjnego w NBP oraz wykonywanie zadań z zakresu funkcji zgodności.

Do zadań szczegółowych w zakresie ryzyka operacyjnego w NBP należą:

  • zbieranie i analizowanie informacji, tworzenie i prowadzenie baz danych, zwłaszcza bazy incydentów,
  • opracowywanie sprawozdań analitycznych dotyczących występowania oraz poziomu ryzyka operacyjnego,
  • opracowywanie i aktualizowanie mapy ryzyka operacyjnego w NBP,
  • koordynowanie procesu ubezpieczeń w NBP.

Do szczegółowych zadań w zakresie funkcji zgodności należy:

  • identyfikowanie, monitorowanie i ocena ryzyka braku zgodności,
  • opracowywanie polityk i zasad służących zarządzaniu funkcją zapewnienia zgodności w NBP,
  • koordynacja działań związanych z zapewnieniem zgodności działalności NBP na rynku walutowym z zasadami Kodeksu globalnego dla rynku walutowego (FX Global Code),
  • odpowiedzi na zapytania/ankiety kierowane do NBP przez instytucje finansowe w związku z obowiązującymi te instytucje przepisami dotyczącymi ich działalności, a których głównym przedmiotem są kwestie z zakresu rynku instrumentów finansowych, przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, standardów etycznych.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-26
1 EUR4,5497
1 USD3,7512
1 CHF4,2183
1 GBP5,1235
100 JPY3,6139

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję