O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Informatyki i Telekomunikacji

Dyrektor: Wojciech Dylewski

Głównymi zadaniami Departamentu Informatyki i Telekomunikacji są: planowanie, nadzorowanie oraz kierowanie całokształtem przedsięwzięć związanych z zastosowaniem informatyki w NBP.

W szczególności zadaniami departamentu są:

 1. Kierowanie i nadzorowanie rozwoju IT w NBP:

  • opracowywanie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi NBP założeń rozwoju zastosowań informatyki w NBP;
  • stała pomoc oraz doradztwo jednostkom organizacyjnym NBP w przygotowaniu projektów wymagających zastosowania technologii informatycznych, a także nadzór merytoryczny nad ich realizacją.

 2. Rozwój systemu teleinformatycznego NBP:

  • analiza, projektowanie, wdrażanie, kontrola systemów informatycznych tworzonych zarówno w oparciu o własną kadrę informatyczną, jak również we współpracy z firmami zewnętrznymi;
  • udział w pracach normalizacyjnych w dziedzinie informatyki oraz współpraca z organami administracji państwowej obejmująca swym zakresem budowę systemów teleinformatycznych;

 3. Zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych:

  • opracowywanie technicznych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych we współpracy z Departamentem Cyberbezpieczeństwa;
  • stała kontrola i monitorowanie działania systemów teleinformatycznych celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania;
  • współpraca z Departamentem Cyberbezpieczeństwa w realizacji zadań Operacyjnego Centrum Bezpieczeństwa, w tym monitorowania cyberprzestrzeni oraz rozwoju i utrzymania narzędzi i metod ochrony cyberprzestrzeni;

 4. Eksploatacja systemu teleinformatycznego:

  • nadzór nad eksploatacją głównych i zapasowych systemów teleinformatycznych;
  • prace administracyjno-konserwacyjne środowiska systemu teleinformatycznego oraz obsługa techniczno-eksploatacyjna sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego we wszystkich jednostkach organizacyjnych NBP;
  • obsługa operacyjna systemu SWIFT i uwierzytelnianie kluczy telegraficznych w obrocie z zagranicą;

 5. Organizowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników NBP:

  • organizowanie we współpracy z Departamentem Kadr oraz innymi jednostkami NBP specjalistycznych szkoleń z zakresu informatyki;

 6. Opracowywanie w zakresie teleinformatyki:

  • planów inwestycji i leasingu NBP, remontów, konserwacji;
  • planów zaopatrzenia;

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję