O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Kadr

Dyrektor: Waleria Mermer-Kowalska

Departament Kadr wykonuje zadania związane z problematyką kadrową, płacową, zatrudnieniową, szkoleniową i socjalną NBP, realizując politykę w tym zakresie i nadzorując jej stosowanie w komórkach organizacyjnych Centrali NBP oraz w jednostkach organizacyjnych NBP.

Działalność departamentu koncentruje się na czterech obszarach zagadnień:

  1. sprawy związane z zagadnieniami kadrowymi – od procesu rekrutacji i doboru kadr, poprzez prowadzenie spraw osobowych pracowników wynikających ze stosunku pracy oraz związanych z ustaniem zatrudnienia w NBP. W obszarze tym znajdują się także zadania związane z analizą i oceną sytuacji kadrowej NBP oraz przeciwdziałaniem zjawisku mobbingu.

  2. zagadnienia wynikające z realizacji polityki płacowej i zatrudnieniowej – związane z tworzeniem zasad i przepisów dotyczących wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników. Obejmuje ona także sprawy planowania zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń oraz prowadzenie analiz poziomu wynagrodzenia i struktury zatrudnienia w relacji do zadań Banku.

  3. działalność szkoleniowa realizowana przez NBP – koncentruje się na analizie, ocenie i określaniu potrzeb szkoleniowych krajowych i zagranicznych, współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali NBP w zakresie programowania, planowania i organizacji szkoleń. Departament prowadzi wszechstronną współpracę ze szkołami wyższymi i innymi ośrodkami naukowymi w kraju oraz z bankami centralnymi i instytucjami szkolącymi za granicą, a także ze szkołami i ośrodkami kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr dla sektora bankowego.

  4. działalność socjalna w NBP – obejmuje problematykę związaną z gospodarowaniem funduszem socjalnym, w szczególności projektowanie kierunków polityki socjalnej na rzecz osób uprawnionych oraz koordynowanie działalności w zakresie ochrony zdrowia pracowników.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję