O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Operacji Zagranicznych

Dyrektor: Donald Malicki

Departament Operacji Zagranicznych wykonuje zadania związane z zarządzaniem rezerwami dewizowymi w oparciu o okresowe strategie inwestycyjne oraz ustanowione przez zarząd NBP cele i priorytety.

Proces zarządzania rezerwami dewizowymi zawiera analizy sytuacji na rynkach finansowych, monitorowanie ryzyka, w tym przede wszystkim rynkowego (kursu walutowego i stopy procentowej) oraz kredytowego, a także zarządzanie płynnością wraz z parametrami struktury walutowej i inwestycyjnej. Stanowi to podstawę do wykonywania operacji wartościami dewizowymi na międzynarodowych rynkach finansowych.

Rezerwy dewizowe składają się z płynnych aktywów zagranicznych, będących w posiadaniu i w pełni kontrolowanych przez NBP. Stanowią one zabezpieczanie potencjalnych operacji bilansu płatniczego, gwarantują pełną wymienialność złotego, mogą być wykorzystywane do interwencji na polskim rynku walutowym, są miernikiem wiarygodności kredytowej kraju na arenie międzynarodowej.

Innym zadaniem pozostającym w zakresie odpowiedzialności departamentu jest wyliczanie bieżących kursów walut obcych w złotych (z wyjątkiem kursów euro wyliczanych przez Departament Operacji Krajowych), jednostek rozrachunkowych i rozliczeniowych oraz wartości dewizowych.

Departament Operacji Zagranicznych, współpracując z bankami i instytucjami finansowymi w kraju i zagranicą, korzysta z globalnych systemów informacyjnych, informatycznych i teletransmisyjnych, takich jak Reuters czy Bloomberg.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję