O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Prawny

Dyrektor: Dorota Szymanek

Departament Prawny wykonuje zadania dotyczące obsługi legislacyjnej i prawnej: prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej, zarządu NBP i Centrali oraz nadzorowania funkcjonowania obsługi prawnej w innych jednostkach organizacyjnych.

Do szczegółowych zadań Departamentu Prawnego należą m.in.:

 • opracowywanie projektów ustaw dotyczących działalności NBP i systemu bankowego,
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych nadesłanych do uzgodnień przez naczelne i centralne organy administracji i władzy państwowej,
 • badanie zgodności aktów prawnych dotyczących działalności NBP i systemu bankowego z obowiązującym ustawodawstwem prawnym i wnioskowanie odpowiednich zmian tych aktów,
 • prowadzenie ewidencji i zbiorów aktów normatywnych NBP,
 • udzielanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa dla: prezesa NBP, Rady Polityki Pieniężnej, zarządu NBP i departamentów,
 • zapewnianie zastępstwa procesowego i reprezentacji wobec organów rozpoznających sprawy związane z prawami i obowiązkami NBP,
 • obsługa prawna rokowań prowadzonych przez NBP,
 • obsługa prawna w stosunkach międzynarodowych NBP,
 • nadzór nad obsługą prawną jednostek organizacyjnych oraz współdziałanie z nimi w zakresie prowadzenia spraw precedensowych i szczególnie trudnych pod względem prawnym oraz spraw prowadzonych w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i Sądzie Najwyższym,
 • prowadzenie badań zagranicznych aktów normatywnych dotyczących prawa bankowego i produktów bankowych,
 • udzielanie informacji szczegółowej i ogólnej w NBP w zakresie prawa państw obcych dotyczących działalności banków,
 • informowanie kierownictwa NBP i departamentów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie dotyczącym działalności NBP,
 • prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego NBP,
 • prowadzenie spraw związanych z administracją Dziennika Urzędowego NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję