O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Audytu Wewnętrznego

Dyrektor: Robert Szumski

Zadania ogólne:

 • wykonywanie zadań związanych z audytem wewnętrznym działalności departamentów i jednostek organizacyjnych.

Zadania szczegółowe:

 • przeprowadzanie audytu wewnętrznego w departamentach i jednostkach organizacyjnych,
 • opracowywanie dla prezesa NBP i zarządu NBP sprawozdań i informacji o wynikach audytu wewnętrznego oraz dokonywanie analiz i ocen:

  • działalności NBP,
  • adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli wewnętrznej,
  • skuteczności zarządzania ryzykiem w NBP,

 • inicjowanie podejmowania przez departamenty i jednostki organizacyjne przedsięwzięć dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej ich działalności, poprzez:

  • wnioskowanie konieczności wprowadzenia zmian w wykonawczych aktach prawnych, wydawanych przez organy NBP,
  • wskazywanie potrzeby modyfikacji mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem,
  • sygnalizowanie problemów i zagrożeń oraz proponowanie sposobów przeciwdziałania,
  • doradztwo w zakresie usprawniania procesu zarządzania,

 • kontrola realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych kierowanych do NBP przez zewnętrzne organa kontrolne oraz współpraca w tym zakresie z Gabinetem Prezesa,
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontroli i organami powołanymi do ścigania przestępstw w zakresie spraw dotyczących działalności NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję