O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Rozliczeń Transakcji Finansowych

Dyrektor: Ewa Ferenc

Do głównych zadań Departamentu Rozliczeń Transakcji Finansowych należy:

  • ewidencja, kontrola i rozliczenia operacji zagranicznych dokonywanych przez NBP, w tym operacji Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
  • zabezpieczenie stosownej infrastruktury dla przeprowadzania rozliczeń zagranicznych NBP.
Zadania szczegółowe:
w ramach procesu ewidencji, kontroli i rozliczeń operacji zagranicznych w departamencie wykonywane są m.in.:
  • bieżąca weryfikacja transakcji finansowych przeprowadzanych w ramach procesu zarządzania rezerwami dewizowymi , z uwzględnieniem zgodności z uwarunkowaniami rynkowymi, ustanowionymi ograniczeniami oraz stanami na rachunkach walutowych i powierniczych,
  • rozliczenia na rachunkach bieżących oraz powierniczych, prowadzonych dla NBP przez wybranych korespondentów oraz weryfikacja zgodności sald,
  • zarządzanie płynnością na rachunkach walutowych NBP,
  • zadania z zakresu rachunkowości, w tym prowadzenie księgi pomocniczej systemu operacji zagranicznych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz pozycji pozabilansowych dotyczących procesu zarządzania rezerwami dewizowymi,
  • zadania związane z utrzymywaniem baz danych statycznych niezbędnych dla procesów ewidencyjno-rozliczeniowych operacji zagranicznych;
w związku z prowadzeniem spraw związanych z bankowością korespondencyjną departament:
  • projektuje rozwiązania kierunkowe oraz inicjuje i realizuje działania w zakresie ustanawiania relacji w obszarze rozliczeń zagranicznych NBP oraz prowadzi i koordynuje działania formalno-prawne z tym związane,
  • monitoruje wybrane systemy rozrachunku papierów wartościowych oraz walut obcych w celu stosownej adaptacji własnej infrastruktury rozliczeniowej,
  • monitoruje uregulowania podatkowe w zakresie wybranych instrumentów finansowych,
W departamencie prowadzone są również analizy wpływu na wynik finansowy NBP transakcji przeprowadzanych w ramach procesu zarządzania rezerwami dewizowymi, sporządzana jest sprawozdawczość finansowa oraz dokonywane jest monitorowanie i prognozowanie wybranych pozycji wyniku finansowego NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję