O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Stabilności Finansowej

Dyrektor: Olga Szczepańska

Departament wykonuje zadania obejmujące prowadzenie bieżących analiz oraz średnio- i długookresowych prac badawczych dotyczących funkcjonowania systemu finansowego (sektorów finansowych i rynków finansowych), z punktu widzenia ich rozwoju i stabilności oraz projektowanie działań służących realizacji tych dwóch celów.

Do podstawowych zadań departamentu należą:

  • analizy i badania tendencji rozwojowych systemu finansowego w Polsce, barier jego rozwoju i wyzwań, które niosą procesy integracji systemu finansowego Unii Europejskiej i globalizacji rynków finansowych,
  • monitorowanie, analizy i badania stabilności systemu finansowego w Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań międzynarodowych,
  • analizy i badania w obszarze polityki publicznej w zakresie stabilności i rozwoju systemu finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów instytucjonalnych sieci bezpieczeństwa finansowego oraz możliwych działań w sytuacji zagrożenia wystąpieniem kryzysu systemowego,
  • opracowywanie raportów o stabilności systemu finansowego, raportów o rozwoju systemu finansowego oraz innych publikacji i materiałów,
  • opiniowanie projektów dyrektyw, ustaw i wykonawczych aktów prawnych krajowych i Unii Europejskiej związanych z zakresem działania departamentu,
  • współpraca z krajowymi instytucjami zajmującymi się tematyką rozwoju i stabilności systemu finansowego, w tym reprezentowanie NBP na tych forach i w organizacjach,
  • współpraca międzynarodowa, w tym reprezentowanie NBP na forach i w organizacjach międzynarodowych, których zakres działania odpowiada kompetencjom departamentu, w tym w komitetach i grupach roboczych EBC.

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję