O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Systemu Płatniczego

Dyrektor: Adam Tochmański

Departament Systemu Płatniczego jest komórką organizacyjną Centrali NBP wykonującą zadania związane z funkcjonowaniem i rozwojem polskiego systemu płatniczego, sprawowaniem nadzoru nad systemami prowadzonymi w ramach krajowego systemu płatniczego, analizowaniem działania systemów płatniczych w innych krajach i systemów płatności transgranicznych, prowadzeniem prac normalizacyjnych w NBP oraz prowadzeniem rachunków banków i przeprowadzaniem rozrachunków międzybankowych.

Podstawowe zadania departamentu:

 • projektowanie kierunków zmian strategicznych oraz inicjowanie działań w zakresie rozwoju polskiego systemu płatniczego, mających na celu m.in. minimalizację ryzyka systemowego w systemie płatniczym, usprawnienie obrotu płatniczego i zwiększanie jego bezpieczeństwa, promowanie obrotu bezgotówkowego,
 • zbieranie informacji i danych dotyczących systemu płatniczego oraz prowadzenie analiz i badań w zakresie: funkcjonowania polskiego systemu płatniczego, funkcjonowania systemów płatniczych w innych krajach, funkcjonowania systemów płatności transgranicznych, w tym zwłaszcza systemu TARGET2, a także w zakresie powiązań systemu płatniczego z systemami rozrachunku papierów wartościowych oraz systemami rozrachunku transakcji dewizowych, obrotu bezgotówkowego w Polsce i w innych krajach,
 • prowadzenie prac w zakresie cyfrowego pieniądza banku centralnego,
 • wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego,
 • analizowanie systemów rozrachunku papierów wartościowych prowadzonych przez NBP i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA oraz prowadzenie działań w zakresie nadzoru nad systemami rozrachunku papierów wartościowych funkcjonującymi w Polsce,
 • określanie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach, sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych, warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków krajowych w NBP,
 • prowadzenie i koordynowanie prac normalizacyjnych w NBP, z wyłączeniem zagadnień związanych z wymianą dokumentu elektronicznego oraz informatyzacją czynności biurowych i archiwizacją dokumentów elektronicznych,
 • prowadzenie rachunków banków w złotych w tym:
  • przygotowywanie umów rachunku bankowego, określających warunki prowadzenia przez NBP (w systemach SORBNET i TARGET2-NBP) rachunków banków i innych podmiotów,
  • przyjmowanie i realizacja zleceń płatniczych banków, NBP oraz innych podmiotów posiadających rachunki w departamencie,
  • bieżąca obsługa systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym w złotych SORBNET, ocenianie jego funkcjonowania, przygotowywanie nowych rozwiązań i ich wdrażanie oraz doskonalenie współpracy tego systemu z innymi systemami informatycznymi w NBP (m.in. systemami rozrachunku papierów wartościowych) i systemami zewnętrznymi,
  • współpraca z Departamentem Operacji Krajowych w zakresie rezerwy obowiązkowej, kredytu refinansowego, kredytu technicznego w złotych i kredytu w ciągu dnia w euro, operacji otwartego rynku oraz operacji dotyczących bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP,
 • wykonywanie zadań związanych z:
  • uczestnictwem NBP w systemie TARGET2, STEP-2
  • prowadzeniem rachunku bieżącego NBP w euro w systemie TARGET2-NBP,
  • bieżącą obsługą systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym w euro TARGET2-NBP, ocenianie jego funkcjonowania oraz współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym i innymi bankami centralnymi w przygotowywaniu propozycji jego modernizacji,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych dla wykonywanych operacji pieniężnych, przeprowadzanie inwentaryzacji środków pieniężnych, innych należności i zobowiązań, sporządzanie sprawozdawczości finansowej, wynikającej z zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych.
 • prowadzenie analiz i badań w zakresie powstających i wdrażanych innowacji płatniczych i finansowych w Polsce i na świecie.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję