O NBP: Struktura organizacyjna

Departament Zagraniczny

Dyrektor: Agata Łagowska

Departament Zagraniczny wykonuje zadania związane ze współpracą Rzeczypospolitej Polskiej i NBP z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi, bankami zagranicznymi oraz instytucjami Unii Europejskiej.

Do szczegółowych zadań Departamentu należą:

  • Bieżąca współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi.
  • Merytoryczna i organizacyjna obsługa współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z międzynarodowymi instytucjami bankowymi, w których interesy Rzeczypospolitej Polskiej reprezentuje Prezes NBP.
  • Koordynacja w ramach NBP prac związanych ze współpracą z Europejskim Systemem Banków Centralnych i innymi instytucjami Unii Europejskiej, przede wszystkim w ramach Rady Ogólnej EBC oraz Rady UE i jej organów pomocniczych, w tym Komitetu ds. Ekonomicznych i Finansowych. Departament koordynuje wypracowywanie stanowisk NBP wobec dokumentów, w tym aktów legislacyjnych, rozpatrywanych przez gremia unijne oraz w ramach procedury przygotowywania opinii Europejskiego Banku Centralnego.
  • Organizowanie konferencji międzynarodowych w NBP.
  • Koordynowanie zagranicznej współpracy technicznej udzielanej przez NBP bankom centralnym i instytucjom o zadaniach analogicznych do zadań NBP, z państw przechodzących transformację gospodarczą i nienależących do Unii Europejskiej.
  • Wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez NBP funkcji agenta finansowego Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Koordynacja wykonywania zadań związanych z uczestnictwem NBP w czasowym zwiększaniu zasobów finansowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w formule Nowego Porozumienia Pożyczkowego (New Arrangements to Borrow).
  • Koordynacja prac związanych z tłumaczeniami wykonywanymi w związku z działalnością NBP.
  • Przygotowywanie materiałów analitycznych i informacyjnych z zakresu współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i bankowymi oraz bankami zagranicznymi dla potrzeb NBP, administracji publicznej i opinii publicznej.
  • Przygotowywanie publikacji i informacji o NBP na użytek międzynarodowych instytucji finansowych i bankowych, banków zagranicznych oraz instytucji Unii Europejskiej.

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-25
1 EUR4,5821
1 USD4,0593
1 CHF4,4161
1 GBP5,4731
100 JPY3,5592

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję