O NBP

Oddziały okręgowe NBP

W strukturach Narodowego Banku Polski funkcjonuje 16 Oddziałów Okręgowych zlokalizowanych w każdym mieście wojewódzkim, przy czym 4 z nich pełnią dodatkowo rolę ośrodków zasilających pozostałe Oddziały Okręgowe w wartości pieniężne. Są to Oddziały Okręgowe w: Warszawie, Poznaniu, Katowicach oraz Rzeszowie.

Wrocław Katowice Kraków Rzeszów Lublin Warszawa Łodz Poznań Szczecin Białystok Olsztyn Gdańsk Bydgoszcz Opole Kielce Zielona Góra

Oddziały Okręgowe NBP realizują zadania w następujących obszarach:

 • obsługi klienta,
 • kasowo-skarbcowym,
 • statystyczno-dewizowym,
 • organizacyjno-administracyjnym,
 • bezpieczeństwa.

Do głównych zadań Oddziałów Okręgowych należy:

 • dokonywanie analiz i prognoz kształtowania się obiegu gotówkowego oraz planowanie i zaopatrywanie jednostek bankowych w krajowe znaki pieniężne;
 • prowadzenie obsługi rachunków bankowych budżetu państwa i państwowych funduszy celowych;
 • prowadzenie sprzedaży monet kolekcjonerskich;
 • uczestniczenie w refinansowaniu banków krajowych;
 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru działalności kantorowej;
 • wykonywanie kontroli przewidzianych ustawą Prawo dewizowe oraz ustawą o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu;
 • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego państwa oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej;
 • dokonywanie analiz i ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i finansowej na terenie objętym działalnością oddziału okręgowego;
 • prowadzenie działalności w zakresie edukacji ekonomicznej oraz przeprowadzanie szkoleń z rozpoznawania znaków pieniężnych polskich i zagranicznych.

Ponadto w województwie mazowieckim Oddział Okręgowy w Warszawie wykonuje obsługę papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, prowadzi centralny rachunek bieżący budżetu państwa oraz obsługuje rachunek składkowy Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Oddziały Okręgowe NBP prowadzą obsługę kasową klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Kasa kolekcjonerska w Oddziale Okręgowym w Warszawie obsługująca m. in. sklep internetowy „Kolekcjoner” czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

Uwaga Ogłoszenia o aktualnej obsłudze kasowej i dostępności samoobsługowych urządzeń do zamiany monet

Zgodnie z § 14 uchwały nr 21/2020 Zarządu NBP z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski do dyskonta oraz zasad i trybu ich dyskonta, informacje o miejscach i godzinach przyjmowania przez oddziały NBP weksli do dyskonta.

Miejsca i godziny przyjmowania weksli do dyskonta przez oddziały NBP (rozwiń listę) ▼

l.p. Oddział Okręgowy Adres, pokój, telefon Dzień/dni tygodnia godziny
1 Białystok ul. Piękna 1,
15-282 Białystok,
Sekretariat Oddziału
tel. 22 108 5801
poniedziałek‑piątek 8.00‑13.00
2 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 8,
85–067 Bydgoszcz,
budynek A, I piętro, sala konferencyjna
tel. 22 180 2272
poniedziałek‑piątek 8.00‑12.00
3 Gdańsk ul. Okopowa 1,
80-958 Gdańsk,
pok. nr 27
tel. 22 185 8525
wtorek 8.00‑10.00
4 Katowice ul. Bankowa 1,
40-007 Katowice,
Punkt Rejestracji Użytkowników przy Sali operacyjnej Oddziału
tel. 22 183 2102
poniedziałek, czwartek 8.00‑10.00
5 Kielce ul. Warszawska 46,
25-312 Kielce,
pok. nr 103
tel. 22 184 1127
poniedziałek‑piątek 8.00‑14.00
6 Kraków ul. Basztowa 20,
30-960 Kraków,
pok. nr 227 /Sala narad/
tel. 22 181 2168
środa 9.00‑11.00
7 Lublin ul. F. Chopina 6,
20-026 Lublin,
pok. nr 6
tel. 22 108 1602
poniedziałek-piątek 8.00‑14.00
8 Łódź Al. Kościuszki 14,
90-950 Łódź,
pok. nr 22
tel. 22 184 2704
poniedziałek‑piątek 8.00‑11.00
9 Olsztyn
Al. marsz. J. Piłsudskiego 11/17,
10-575 Olsztyn,
Sala operacyjna
tel. 22 108 9500
poniedziałek, środa 8.00‑11.00
10 Opole ul. Damrota 2B,
45-064 Opole,
pok. nr 310
tel. 22 187 7550
poniedziałek‑piątek 8.00‑13.00
11 Poznań Al. K. Marcinkowskiego 12,
60-827 Poznań,
pok. nr 114 (I piętro)
tel. 22 186 1262
poniedziałek, wtorek 8.00‑12.00
12 Rzeszów ul. 3 Maja 12,
35-959 Rzeszów,
pok. nr 205
tel. 22 181 7233
wtorek, środa, piątek 8.00‑10.30
13 Szczecin ul. płk. T. A. Starzyńskiego 1,
70-506 Szczecin,
pok. nr 1
tel. 22 189 1524
poniedziałek 10.00‑12.00
14 Warszawa ul. Jasna 12,
00-013 Warszawa
tel. 22 185 1003
poniedziałek‑piątek 8.00‑11.00
15 Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43,
50-059 Wrocław,
Sala operacyjna, pok. nr 1
tel. 22 187 1304
poniedziałek, wtorek 9.00‑11.00
16 Zielona Góra Al. Wojska Polskiego 25,
65-950 Zielona Góra,
Biuro Przepustek
tel. 22 186 8502
poniedziałek, wtorek 8.00‑12.00

Lista oddziałów okręgowych NBP

Województwo podlaskie
Oddział Okręgowy w Białymstoku ul. Piękna 1, P.O. Box 2
15-282 Białystok
+48 22 108 58 01
+48 22 108 58 03
sekretariat.bialystok@nbp.pl
Województwo kujawsko-pomorskie
Oddział Okręgowy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 8
85-067 Bydgoszcz
+48 22 180 22 72
+48 22 180 23 09
sekretariat.bydgoszcz@nbp.pl
Województwo pomorskie
Oddział Okręgowy w Gdańsku ul. Okopowa 1
80-958 Gdańsk
+48 22 185 85 25
+48 22 185 85 09
sekretariat.gdansk@nbp.pl
Województwo śląskie
Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Bankowa 1, P.O. Box 143
40-007 Katowice
+48 22 183 21 00
+48 22 183 21 60
sekretariat.katowice@nbp.pl
Województwo świętokrzyskie
Oddział Okręgowy w Kielcach ul. Warszawska 46
25-312 Kielce
+48 22 184 11 27
+48 22 184 11 01
sekretariat.kielce@nbp.pl
Województwo małopolskie
Oddział Okręgowy w Krakowie ul. Basztowa 20
30-960 Kraków
+48 22 181 21 68
+48 22 181 23 06
sekretariat.krakow@nbp.pl
Województwo lubelskie
Oddział Okręgowy w Lublinie ul. F. Chopina 6
20-026 Lublin
+48 22 108 16 02
+48 22 108 15 01
sekretariat.lublin@nbp.pl
Województwo łódzkie
Oddział Okręgowy w Łodzi al. T. Kościuszki 14, P.O. Box 142
90-950 Łódź
+48 22 184 27 04
+48 22 184 27 07
sekretariat.lodz@nbp.pl
Województwo warmińsko-mazurskie
Oddział Okręgowy w Olsztynie al. M. J. Piłsudskiego 11/17
10-575 Olsztyn
+48 22 108 95 00
+48 22 108 95 06
sekretariat.olsztyn@nbp.pl
Województwo opolskie
Oddział Okręgowy w Opolu ul. Damrota 2b
45-064 Opole
+48 22 187 74 00
+48 22 187 75 59
sekretariat.opole@nbp.pl
Województwo wielkopolskie
Oddział Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 12
61-827 Poznań
+48 22 186 12 62
+48 22 186 15 00
sekretariat.poznan@nbp.pl
Województwo podkarpackie
Oddział Okręgowy w Rzeszowie ul. 3 Maja 12, P.O. Box 6
35-959 Rzeszów
+48 22 181 72 33
+48 22 181 71 01
sekretariat.rzeszow@nbp.pl
Województwo zachodniopomorskie
Oddział Okręgowy w Szczecinie ul. płk. T. A. Starzyńskiego 1,
70-506 Szczecin
+48 22 189 15 24
+48 22 189 19 11
sekretariat.szczecin@nbp.pl
Województwo mazowieckie
Oddział Okręgowy w Warszawie Obsługa kasowa klientów
ul. Warecka 11A
00-034 Warszawa

Wpłaty monet do urządzeń samoobsługowych
ul. Siedmiogrodzka 5a
01-204 Warszawa
+48 22 185 10 03, +48 22 185 10 16
+48 22 185 25 28, +48 22 185 27 89
sekretariat.warszawa@nbp.pl
Województwo dolnośląskie
Oddział Okręgowy we Wrocławiu ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, P.O. Box 500
50-059 Wrocław
+48 22 187 13 04
+48 22 187 13 18
sekretariat.wroclaw@nbp.pl
Województwo lubuskie
Oddział Okręgowy w Zielonej Górze al. Wojska Polskiego 25, P.O. Box 154
65-950 Zielona Góra
+48 22 186 85 02, +48 22 186 85 00
+48 22 186 85 17
sekretariat.zielona_gora@nbp.pl

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję