O NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Andrzej Kaźmierczak

Andrzej Kaźmierczak
Członek Zarządu NBP

Urodził się 12 lipca 1950 r. w Warszawie. W 1973 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGPiS) w Warszawie (obecnie SGH). W pracy badawczej i dydaktycznej od lat związany z tą uczelnią; w 1979 r. uzyskał tytuł doktora, a w 1986 r. doktora habilitowanego; następnie zatrudniony na stanowisku docenta w Katedrze Finansów SGPiS; od 1993 r. profesor w Katedrze Bankowości SGH. Postanowieniem Prezydenta RP w 2000 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej odbył staże w bankach Wielkiej Brytanii, USA, Włoch i Polski. Wykładał m.in. w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. W 2014 roku został powołany na stanowisko wicedyrektora Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. (1991-1993); uczestniczył w pracach Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (1992-1997); w 1997 r. członek Rady Banku PEKAO S.A. W latach 1998-2005 wchodził w skład Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych a od 1999 r. do 2005 r. pełnił funkcję eksperta NIK do spraw polityki pieniężnej. W latach 2009-2010 ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. Był członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji (19.02.2010 r. – 19.02.2016 r.).

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych m.in. z teorią pieniądza, polityką pieniężną i finansami międzynarodowymi. Jest autorem ponad 100 rozpraw naukowych, wielu ekspertyz przeznaczonych dla ośrodków dydaktycznych i instytucji państwowych oraz twórcą cenionych podręczników akademickich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-09-24
1 EUR4,6085
1 USD3,9268
1 CHF4,2494
1 GBP5,3866
100 JPY3,5564

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję