O NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Piotr Wiesiołek
powiększ

Piotr Wiesiołek
Wiceprezes NBP – Pierwszy Zastępca Prezesa NBP (2008-2020)

Urodził się 28 lutego 1964 r. w Katowicach.

Jest absolwentem Wydziału Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył także studium podyplomowe „Pieniądz i Bankowość” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach dziewięćdziesiątych odbył szereg szkoleń specjalistycznych w europejskich bankach centralnych w takich dziedzinach, jak zarządzanie rezerwami dewizowymi, zarządzanie aktywami i pasywami oraz rynki papierów wartościowych.

Karierę bankową rozpoczął w 1992 r. jako analityk portfeli papierów wartościowych. Jest specjalistą w dziedzinie zarządzania aktywami; posiada w tym obszarze zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktykę zdobytą w komercyjnych bankach europejskich i amerykańskich, m.in. Deutsche Bank AG i JPMorgan oraz bankach centralnych: Bank of England, De Nederlandsche Bank czy Narodowy Bank Belgii (Nationale Bank van België).

W latach 1992-1996 pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie zajmował się analizą dochodowości i zarządzaniem portfelami papierów wartościowych w Departamencie Operacji Zagranicznych. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa w bankach komercyjnych, a od 2001 r. był wiceprezesem Banku Ochrony Środowiska, odpowiedzialnym m.in. za Departament Skarbu. W BOŚ pełnił także funkcję Przewodniczącego Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

W dniu 6 marca 2008 r., postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, został powołany na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego i stanowisko Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – Pierwszego Zastępcy Prezesa NBP.

Od 10 kwietnia do 11 czerwca 2010 r. pełnił obowiązki Prezesa NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-11-26
1 EUR4,7038
1 USD4,1754
1 CHF4,5071
1 GBP5,5597
100 JPY3,6641

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję