O NBP

Zarząd Narodowego Banku Polskiego

Ryszard Kokoszczyński
powiększ

Ryszard Kokoszczyński
Członek Zarządu NBP

Urodził się 19 stycznia 1954 r. w Warszawie.

W Narodowym Banku Polskim pracuje od 1987 r. W banku centralnym pełnił funkcje m.in. dyrektora Departamentu Analiz i Badań (1992-1998); członka Zarządu NBP (1994-1998); wiceprezesa NBP (1998-2001); dyrektora Biura Badań Makroekonomicznych (2002-2007); p.o. dyrektora Generalnego Instytutu Ekonomicznego NBP (2008-2009) oraz zastępcy dyrektora Instytutu Ekonomicznego NBP (2009-2015).

Od października 1977 r. jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (UW), obecnie jako profesor nadzwyczajny. Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskał w 2004 roku. Zainteresowania badawcze prof. Kokoszczyńskiego dotyczą przede wszystkim modelowania makroekonomicznego i ekonomii monetarnej, a także bankowości. Tej również tematyce poświęcone są prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne na UW oraz około stu publikacji naukowych i publicystycznych.

Odbył liczne staże zagraniczne, zarówno w charakterze naukowym (European University Institute we Florencji, University of Birmingham, Institut für Weltwirtschaft w Kilonii, Studienzentrum Gerzensee w Szwajcarii) jak i praktyczne (General Workers Union na Malcie, Dresdner Bank we Frankfurcie, Bank Światowy w Waszyngtonie). Brał również udział w pracach kilku międzynarodowych ciał kolegialnych przygotowujących reformy międzynarodowego systemu finansowego (G-22 i inne).

Był zastępcą gubernatora dla Polski w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju w Waszyngtonie, członkiem Rady Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej w Moskwie, członkiem Rady Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie oraz jest członkiem komitetu Szefów Badań w bankach centralnych należących do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Był również członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, członkiem Rady Nadzorczej Szkoły Bankowej Sp. z o.o., członkiem komitetu Zarządzania Długiem Publicznym oraz przewodniczącym rady Powszechnego Banku Gospodarczego w Łodzi, członkiem Rady Nadzorczej PKO BP.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołał z dniem 4 sierpnia 2015 r. na członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Ryszarda Kokoszczyńskiego.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-29
1 EUR4,6330
1 USD3,9505
1 CHF4,3329
1 GBP5,1404
100 JPY3,7946

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję