Polityka pieniężna

Decyzje RPP

Wyniki głosowań RPP

Narodowy Bank Polski publikuje informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniach nad wnioskami i uchwałami dotyczącymi stóp procentowych zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. W przypadku, w którym Rada podejmie uchwałę, informacje o stanowiskach zajętych przez członków Rady
    w głosowaniu są publikowane na stronie internetowej NBP niezwłocznie po tym, jak w Monitorze Sądowym
    i Gospodarczym ogłoszone zostaną informacje w sprawie głosowania nad podjętą uchwałą.

  2. W przypadku, w którym Rada nie podejmie uchwały, informacje o wniosku i stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu są publikowane na stronie internetowej NBP po upływie 6 tygodni od dnia głosowania.

  3. W przypadku, gdy na posiedzeniu w wyniku głosowania została podjęta uchwała, ale – oprócz wniosku, który uzyskał większość głosów – poddane pod głosowanie były także inne wnioski, które nie uzyskały większości głosów, informacje o tych wnioskach i stanowiskach zajętych przez członków Rady w głosowaniu są publikowane na stronie internetowej NBP niezwłocznie po tym, jak w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszone zostaną informacje w sprawie głosowania nad podjętą uchwałą.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-18
1 EUR4,7244
1 USD4,6468
1 CHF4,8733
1 GBP5,5983
100 JPY3,4368

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję