Polityka pieniężna

Model prognostyczny NBP

Obecnie używany model prognostyczny NBP – NECMOD – jest makroekonometrycznym, wielorównaniowym modelem gospodarki polskiej, na podstawie którego przygotowywana jest projekcja inflacji i PKB publikowana w IV rozdziale Raportu o inflacji. Model NECMOD powstał w 2008 r. w wyniku istotnych modyfikacji wprowadzonych w modelu ECMOD (por. tabela poniżej). Obecną strukturę modelu przedstawia poniższy schemat.

schemat

Reestymacja modelu NECMOD przeprowadzana jest raz w roku, zwykle przed lipcową rundą prognostyczną.

Poniżej zamieszczono pliki z opisem kolejnych modeli prognostycznych NBP wraz z ich aktualizacjami: NECMOD (od 2008 roku), ECMOD (lata 2005-2008), MSMI (w połączeniu z NSA – lata 2003-2005) oraz NSA (lata 2000-2003).

rok link komentarz
model NECMOD
2012 Opis aktualizacji modelu NECMOD Respecyfikacja bloku aktywności zawodowej.
2011 Opis aktualizacji modelu NECMOD Modyfikacja bloku cen. Uwzględnienie zjawiska histerezy bezrobocia.
2010 Opis aktualizacji modelu NECMOD Modyfikacja bloku cen. Modyfikacja równania inwestycji przedsiębiorstw.
2009 Opis modelu NECMOD
Model NECMOD - prezentacja
Modyfikacja specyfikacji bloku handlu zagranicznego.
2008 Opis modelu NECMOD
Model NECMOD - prezentacja
Pierwsza wersja modelu NECMOD. Zmiany względem modelu ECMOD: rozbudowa bloku rynku pracy, wprowadzenie oczekiwań, dezagregacja nakładów brutto na środki trwałe (na prywatne, publiczne i mieszkaniowe), modelowanie rynku mieszkaniowego od strony popytu i podaży, modyfikacja bloku cen (w tym nowa definicja inflacji bazowej), uwzględnienie wpływu cen na światowych rynkach surowców na ceny krajowe.
2008 Wykresy wachlarzowe Wykresy wachlarzowe projekcji inflacji i wzrostu PKB.
model ECMOD
2007 Opis aktualizacji modelu ECMOD Endogenizacja stopy bezrobocia NAWRU, zmiana równania płac, bloku handlu zagranicznego, zmiana definicji otoczenia zewnętrznego.
2005 Opis aktualizacji modelu ECMOD Pierwsza wersja modelu ECMOD.
modele MSMI oraz NSA
2004 Opis modeli MSMI i NSA Wersje modelu z lutego 2004 r.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-02
1 EUR4,6850
1 USD4,4492
1 CHF4,7576
1 GBP5,4610
100 JPY3,3203

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję