Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej – I kadencja (1998-2004)

Hanna Gronkiewicz-Waltz

dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezes Narodowego Banku Polskiego (1992-2000)
Przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej (1998-2000)

Urodziła się 4 listopada 1952 roku w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego Porównawczego i Zarządzania Gospodarką Narodową w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych. Pracę doktorską obroniła w 1981 roku, a opublikowała w 1985 roku, uzyskując stopień doktora nauk prawnych.

W 1989 roku była ekspertem sejmowym i senackim z zakresu prawa publicznego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i jego kolejnych nowelizacji. W 1993 roku obroniła pracę habilitacyjną na temat „Bank centralny – od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Zagadnienia prawne”, zawierającą propozycje zmian polskiego prawa bankowego.

W 1992 r. została powołana na prezesa NBP. W czasie pierwszej, sześcioletniej kadencji doprowadziła do wzmocnienia niezależności banku centralnego, dynamicznego rozwoju sektora bankowego, wypracowała klarowną politykę licencyjną. W 1995 r. dokonano dwóch historycznych reform systemu bankowego w Polsce: denominacji złotego i upłynnienia jego kursu wobec walut wymienialnych. W 1998 r. powołana na drugą kadencję. W grudnia 2000 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz przestała pełnić funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego w związku z powołaniem na stanowisko wiceprezesa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie.

Autorka ponad 40 prac naukowych, w tym monografii; współautorka podręcznika z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego; od 1983 r. specjalizuje się w prawie bankowym, a zwłaszcza w pozycji prawnej banków centralnych.

Laureatka wielu prestiżowych nagród zagranicznych i krajowych pism ekonomicznych; m.in. amerykański miesięcznik finansowy „Global Finance”, czterokrotnie, w 1994, 1997, 1998 i 1999 r., zaliczył Hannę Gronkiewcz-Waltz do grona najlepszych prezesów banków centralnych na świecie; odznaczona medalem Ecclesiae populoque servitium praestanti – Zasłużony dla Kościoła i Narodu (1997 r.). W tym samym roku odznaczona za zasługi dla spółdzielczości bankowej. W 1998 roku uhonorowana przez zarząd NBP Odznaką Zasłużony dla Bankowości RP.

Jest mężatką, ma córkę.Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-11
1 EUR4,6745
1 USD4,5206
1 CHF4,8134
1 GBP5,5339
100 JPY3,4109

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję