Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Stanislaw Owsiak

prof. Stanisław Owsiak
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Urodził się 26 lutego 1946 r. w Krośnie.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1970 r. pracownik naukowy tej uczelni. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej od stanowiska asystenta do profesora zwyczajnego. Uzyskane tytuły naukowe: doktora nauk ekonomicznych (1976 r.), doktora habilitowanego (1984 r.), profesora nauk ekonomicznych (1992 r.). Przebywał na wielu zagranicznych stażach i stypendiach naukowych.

W latach 1989-1993 wicedyrektor Instytutu Finansów, a od 1993 r. kierownik Katedry Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora do spraw Nauki swej macierzystej uczelni. Od 1992 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów (1994-2004), członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1999 r.), ekspert Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP (1990-2004), członek Społecznej Rady Planowania (1994-1997), konsultant Prezesa Rady Ministrów RP (1996-1997), członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1999-2002), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów (od 1999 r.), członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2003-2004).

W pracy naukowej koncentruje się głównie na teorii i praktyce finansów, finansów publicznych, polityce fiskalnej, sektorze finansowym oraz transformacji gospodarki polskiej. Autor ponad 150 publikacji naukowych z tego zakresu wydanych w kraju i za granicą. Od lat zajmuje się aktywnie działalnością dydaktyczną. Ma znaczący wkład w rozwój kadr naukowych (m.in.: promotor rozpraw doktorskich, recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych, wniosków o tytuły naukowe).

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-11-30
1 EUR4,6834
1 USD4,1214
1 CHF4,4888
1 GBP5,5070
100 JPY3,6522

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję