Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Miroslaw Pietrewicz

prof. Mirosław Pietrewicz
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Mirosław Piotr Pietrewicz urodził się 2 stycznia 1941 r. w Nowej Wsi, woj. podlaskie.

W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Pracował w Instytucie Finansów, a następnie w Katedrze Finansów SGH, gdzie w 1970 r. obronił pracę doktorską, a w 1978 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1978-1985 był kierownikiem Zakładu Polityki Agrarnej w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Od października 1985 r. pracuje w Katedrze Finansów SGH. W 1987 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Finansów i Statystyki SGH. Jest profesorem zwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1986-1988 pełnił społecznie funkcję członka Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Członek Rady Naukowej przy Prezesie Narodowego Banku Polskiego (1990-1994). Członek Społecznej Rady Planowania (1992-1993). Współautor programów ekonomicznych PSL.

Minister, kierownik Centralnego Urzędu Planowania (1993-1996). Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Skarbu Państwa (1996-1997). Poseł III kadencji Sejmu RP (1997-2001), pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. W latach 2002-2003 Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych.

W pracy naukowej i publicystycznej zajmował się zagadnieniami finansowania rolnictwa oraz problematyką finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień finansów samorządu terytorialnego i polityki podatkowej. Autor lub współautor kilkunastu książek naukowych i popularnonaukowych oraz ponad 100 artykułów.

Jest żonaty, ma czworo dzieci.Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję