Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Andrzej Slawinski

prof. Andrzej Sławiński
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Urodził się 31 lipca 1951 r. w Warszawie.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (1973 r.). Studia doktorskie w SGH (1974-78). Od 1979 r. pracownik naukowy SGH. Doktorat z finansów międzynarodowych (1979 r.). W latach 1990-1992 stypendysta London School of Economics i Carleton University. Habilitacja na temat polityki stabilizacyjnej w krajach wschodzących (1993 r.). Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1996 roku.

Przewodniczący Rady Naukowej PTE. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN i Komitetu Polska 2000Plus przy Prezydium PAN.

Autor licznych publikacji krajowych i zagranicznych. W latach 80-tych zajmował się problematyką wdrażania programów stabilizacyjnych Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W latach 90-tych publikował prace dotyczące funkcjonowania banku centralnego w środowisku rozwijających się w Polsce rynków finansowych. W drugiej połowie lat 90-tych publikacje głównie z dziedziny funkcjonowania rynków instrumentów pochodnych i kryzysów walutowych w krajach wschodzących. Trzy książki, których był autorem lub współautorem zostały wyróżnione nagrodą MEN: „Polityka stabilizacyjna a bilans płatniczy” (1992 r.), „Operacje otwartego rynku” (1995 r.), „Kryzysy walutowe” (2001 r.).

W SGH prowadzi wykłady z Polityki pieniężnej i Rynków finansowych.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-04-14
1 EUR4,5552
1 USD3,8065
1 CHF4,1413
1 GBP5,2513
100 JPY3,4928

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję