Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Halina Wasilewska-Trenkner

dr Halina Wasilewska-Trenkner
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Urodziła się 26 kwietnia 1942 r. w Warszawie.

Po ukończeniu XV Liceum Ogólnokształcącego im. N. Żmichowskiej w Warszawie podjęła studia na Wydziale Ekonomii i Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH). W 1964 r. złożyła egzaminy magisterskie i rozpoczęła pracę w Katedrze Statystyki i Demografii SGPiS (SGH), w której pracowała do 1974 r. – ostatnio na stanowisku adiunkta. W 1973 r. złożyła egzamin doktorski.

W 1974 r. podjęła pracę w Sekretariacie Rządowej Komisji Ludnościowej działającej w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1986 roku powołana na stanowisko wicedyrektora w Zespole Zatrudnienia i Dochodów Ludności w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1987 r. – w ramach reorganizacji instytucji – przeniesiona na stanowisko wicedyrektora w Zespole Systemów Regulacyjnych i Metod Planowania. Stanowisko to zajmowała do momentu rozwiązania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. W 1989 r. mianowana dyrektorem Departamentu Systemu Ekonomicznego w Centralnym Urzędzie Planowania (CUP), a w 1991 r. powołana na stanowisko dyrektora Departamentu Strategii Gospodarczej w CUP. W październiku 1991 r. powierzono jej stanowisko sekretarza stanu w CUP.

W latach 1991-1992 pełniła funkcję Przewodniczącej 29 sesji Senior Economic Advisers, działającej przy EKG ONZ w Genewie.

Od 1995 r. zatrudniona w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała kolejno następujące stanowiska: podsekretarza stanu, kierującego przygotowaniem i realizacją budżetu państwa (1995-2001), ministra finansów (sierpień-październik 2001 r.) i ponownie podsekretarza stanu (2001-2002). W sierpniu 2002 r. powołana na stanowisko sekretarza stanu i równocześnie Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Finansów Publicznych.

Od 1996 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W latach 1975-1990 Sekretarz Naukowy Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, a od 1995 r. członek Rady Statystyki.

Opublikowała wiele prac z zakresu demografii, polityki ludnościowej i zagadnień makroekonomicznych, w szczególności dotyczących powiązań problemów demograficznych i gospodarczych. Niektóre z nich opublikowane zostały za granicą. W 2002 r. uhonorowana nagrodą im. Andrzeja Bączkowskiego.

Zmarła 15 listopada 2017 r.Stopy procentowe

Referencyjna 1,25
Lombardowa 1,75
Depozytowa 0,75
Redyskontowa weksli 1,30
Dyskontowa weksli 1,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-12-03
1 EUR4,5934
1 USD4,0653
1 CHF4,4165
1 GBP5,4021
100 JPY3,5879

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję