Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Andrzej Wojtyna

prof. Andrzej Wojtyna
Członek Rady Polityki Pieniężnej

Urodził się 1 listopada 1951 r. w Krakowie.

Po ukończeniu XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, gdzie po obronie pracy magisterskiej w 1973 r. zatrudniony był kolejno na stanowiskach od asystenta stażysty, poprzez doktora (1982 r.), doktora habilitowanego (1990 r.), do profesora nauk ekonomicznych (od 2001 r.). Od 1992 r. kieruje Katedrą Makroekonomii.

Od 1993 roku zatrudniony w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie.

Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN (od 1994 r., członek prezydium i wiceprzewodniczący od 1996 r.), Członek Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej” (od 1993 r., redaktor naczelny od 1997 r.), i „Ekonomisty” (od 1994 r.).

W latach 1993-1996 uczestniczy w pracach Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania, a od lutego 1998 r. do czerwca 2000 r. – Rady Makroekonomicznej przy Ministrze Finansów.

Od listopada 1994 r. pracuje w Radzie Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a od stycznia 2003 r. w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.

Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994 r.), członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002 r.).

Jest autorem licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. „Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka” (1990; w 1992 r. książka zdobyła Nagrodę im. prof. E. Lipińskiego przyznawaną przez PTE), „Szkice o niezależności banku centralnego” (1998), „Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii” (2000, w 2001 r. książka zdobyła nagrodę Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów).

Przebywał na dłuższych stypendiach zagranicznych w University of Amsterdam, Cambridge University i Stanford University.

Jest żonaty, ma córkę.Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-10-20
1 EUR4,5865
1 USD3,8926
1 CHF4,2810
1 GBP5,0451
100 JPY3,6887

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję