Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Andrzej Kaźmierczak

Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
Członek Rady Polityki Pieniężnej

(kadencja: 19 II 2010 - 19 II 2016)

Urodził się 12 lipca 1950 r. w Warszawie.

W 1973 r. ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGPiS) w Warszawie (obecnie SGH). W pracy badawczej i dydaktycznej od lat związany z tą uczelnią; w 1979 r. uzyskał tytuł doktora a w 1986 r. doktora habilitowanego; następnie zatrudniony na stanowisku docenta w Katedrze Finansów SGPiS; od 1993 r. profesor w Katedrze Bankowości SGH. Postanowieniem Prezydenta RP w 2000 r. otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

W trakcie pracy naukowo-dydaktycznej odbył staże w bankach Wielkiej Brytanii, USA, Włoch i Polski. Wykładał w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Jest członkiem Rady Naukowej Kolegium Zarządzania i Finansów oraz członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Banku Kredytowego S.A. (1991-1993); uczestniczył w pracach Rady Ekonomicznej przy Prezesie NBP (1992-1997); w 1997 r. członek Rady Banku PEKAO S.A. W latach 1998-2005 wchodził w skład Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych a od 1999 r. pełnił funkcję eksperta NIK do spraw polityki pieniężnej. W 2007 r. powołany został na członka Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk na lata 2007-2010. Od 2009 r. ekspert w Kancelarii Prezydenta RP.

Od lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych m.in. z teorią pieniądza, polityką pieniężną, rynkiem pieniężnym a celem działalności banku centralnego, integracją walutową z Unią Europejską, instrumentami i celami polityki pieniężnej. Jest autorem ponad 100 rozpraw naukowych, wielu ekspertyz przeznaczonych dla ośrodków dydaktycznych i instytucji państwowych oraz twórcą cenionych podręczników akademickich. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Żonaty, ma dwie córki.

W dniu 16 lutego 2010 r. Prezydent RP powołał prof. dr. hab. Andrzeja Kaźmierczaka w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję