Polityka pieniężna

Skład Rady Polityki Pieniężnej

Anna Zielińska-Głębocka

Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka
Członek Rady Polityki Pieniężnej

(kadencja: 9 II 2010 - 9 II 2016)

Urodziła się 29 września 1949 r. w Bydgoszczy.

W 1972 r. ukończyła studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W 1976 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych a w 1992 r. stopień doktora habilitowanego w zakresie teorii ekonomii. W 1998 r. otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 2001 r. roku jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego.

Od ukończenia studiów jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełniła funkcje m.in. kierownika Zaocznego Studium Doktoranckiego, a także kierownika studium podyplomowego. Uczestniczyła w stażach i projektach badawczych dotyczących Unii Europejskiej w kraju i za granicą. Od 1998 r. jest kierownikiem Katedry Integracji Europejskiej oraz członkiem senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

Dorobek naukowo-badawczy prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej obejmuje kilkadziesiąt pozycji, w tym m.in.: monografie, podręczniki, artykuły w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, referaty i recenzje prac naukowych. Jest autorką ekspertyz dla urzędów centralnych i regionalnych, w tym Biura Analiz Sejmowych.

Obok działalności naukowo-dydaktycznej pełniła także funkcje publiczne. Była posłanką Sejmu RP V i VI kadencji. Od 2002 r. jest członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2008 r. jej wiceprzewodniczącą. Jest członkiem Rady Służby Cywilnej. Od 2008 r. przewodniczy Gdańskiej Radzie Oświatowej.

W dniu 9 lutego 2010 r. prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka została powołana przez Sejm RP w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,00
Lombardowa 6,50
Depozytowa 5,50
Redyskontowa weksli 6,05
Dyskontowa weksli 6,10

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-07-05
1 EUR4,7358
1 USD4,5947
1 CHF4,7641
1 GBP5,5334
100 JPY3,3822

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję