Publikacje

Album walut obcych

Data ostatniej  aktualizacji: 2021-06-23

Album walut obcych to publikacja zawierająca wizerunki oraz opisy banknotów i monet Unii Gospodarczej i Walutowej oraz dodatkowo następujących państw:

 • Australia
 • Białoruś
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Dania
 • Japonia
 • Kanada
 • Norwegia
 • Republika Czeska
 • Rosja
 • Rumunia
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • Turcja
 • Ukraina
 • Węgry
 • Wielka Brytania

Album składa się z części multimedialnej pozwalającej na łatwe i szybkie poruszanie się po Albumie oraz z części w formacie PDF, przeznaczonej do wydruku.

Prezentowane w Albumie wizerunki banknotów i monet dotyczą znaków pieniężnych powszechnego obiegu, będących prawnym środkiem płatniczym oraz znaków pieniężnych wycofanych lub wycofywanych z obiegu i podlegających nadal wymianie. Album nie zawiera informacji o monetach kolekcjonerskich.

Informacje o znakach pieniężnych zamieszczane są na następujących kartach:

 • strona informacyjna – zawierająca podstawowe informacje o walucie danego państwa wraz z linkami do stron internetowych emitentów oraz krótką instrukcję korzystania z Albumu
 • strona Jednostka pieniężna i jej podział – zawierająca wykaz poszczególnych nominałów banknotów i monet danego państwa, z wyszczególnieniem numeracji odpowiednich stron (w niektórych przypadkach również pozycji),
 • strony z wizerunkami banknotów oznaczone B/1, B/2 itd.,
 • strony z opisami zabezpieczeń banknotów,
 • tabele z opisami banknotów będących prawnym środkiem płatniczym, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie, oznaczone B/p,
 • tabele z opisami banknotów wycofanych lub wycofywanych z obiegu, podlegających wymianie, oznaczone B/w,
 • strony z wizerunkami i opisami monet powszechnego obiegu, oznaczone M/1, M/2 itd.,
 • tabele z opisami monet będących prawnym środkiem płatniczym, których wizerunków nie zamieszczono w Albumie, oznaczone M/p,
 • tabele z opisami monet wycofanych lub wycofywanych z obiegu, podlegających wymianie, oznaczone M/w.

Symbol A (awers) występujący w tabelach B/p, M/p, B/w, M/w oznacza stronę przednią, symbol R (rewers) oznacza stronę odwrotną banknotu lub monety.

Zaprezentowane w Albumie wizerunki banknotów i monet zamieszczone zostały po uzyskaniu zgody właściwych instytucji emisyjnych i są prezentowane zgodne z zasadami określonymi przez te instytucje.

W Albumie zamieszczone są wizerunki wzorów banknotów, na których znajdują się napisy, znaki lub perforowania oznaczające w różnych językach: WZÓR. Oznaczenia te występują pojedynczo lub w formie wielokrotnie powtórzonej. Banknoty będące w obiegu nie posiadają ww. oznaczeń.

Uwaga: Album zawiera jedynie podstawowe informacje o znakach pieniężnych wybranych państw. Zamieszczone w Albumie wizerunki oraz opisy znaków pieniężnych mogą być pomocne przy ich weryfikacji lecz nie mogą być wyłącznym źródłem informacji i stanowić bazy wiedzy o wyemitowanych i podlegających wymianie znakach pieniężnych w ujęciu historycznym. W „wersji online” Albumu zamieszczone zostały adresy do stron internetowych emitentów walut obcych, gdzie można znaleźć szersze informacje o poszczególnych walutach.

Wizerunki oraz opisy banknotów i monet
Kraj Wersja online Wersja do wydruku
Australia otwórz pobierz
Białoruś otwórz pobierz
Bułgaria otwórz pobierz
Chorwacja otwórz pobierz
Dania otwórz pobierz
Japonia otwórz pobierz
Kanada otwórz pobierz
Norwegia otwórz pobierz
Republika Czeska otwórz pobierz
Rosja otwórz pobierz
Rumunia otwórz pobierz
Stany Zjednoczone Ameryki otwórz pobierz
Szwajcaria otwórz pobierz
Szwecja otwórz pobierz
Turcja otwórz pobierz
Unia Gospodarcza i Walutowa otwórz pobierz
Ukraina otwórz pobierz
Węgry otwórz pobierz
Wielka Brytania otwórz pobierz

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-07-23
1 EUR4,5747
1 USD3,8851
1 CHF4,2208
1 GBP5,3349
100 JPY3,5166

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję