Publikacje

Album walut obcych

Data ostatniej  aktualizacji: 2022-10-04

Album walut obcych to opracowanie zawierające informacje o banknotach i monetach następujących walut:

Kraj Wersja online Wersja do wydruku
Australia otwórz pobierz
Białoruś otwórz pobierz
Bułgaria otwórz pobierz
Chorwacja otwórz pobierz
Dania otwórz pobierz
Japonia otwórz pobierz
Kanada otwórz pobierz
Norwegia otwórz pobierz
Republika Czeska otwórz pobierz
Rosja otwórz pobierz
Rumunia otwórz pobierz
Stany Zjednoczone Ameryki otwórz pobierz
Szwajcaria otwórz pobierz
Szwecja otwórz pobierz
Turcja otwórz pobierz
Unia Gospodarcza i Walutowa otwórz pobierz
Ukraina otwórz pobierz
Węgry otwórz pobierz
Wielka Brytania otwórz pobierz

 • Zmiany w Albumie (XLSX)

 • W odniesieniu do każdej waluty Album walut obcych (dalej: Album) jest dostępny:

  1. w wersji online, będącej multimedialną formą prezentacji znaków pieniężnych danej waluty, pozwalającej na łatwe i szybkie poruszanie się po zawartości Albumu
  2. w formacie PDF, przeznaczonej do wydruku.

  Wizerunki banknotów i monet przedstawione w Albumie zostały wykorzystane przez Narodowy Bank Polski na podstawie zgód właściwych instytucji emisyjnych oraz prezentowane są stosownie do zasad określonych przez te instytucje. Brak wizerunków banknotów lub monet może być spowodowany brakiem uzyskania zgody emitenta.

  W Albumie zamieszczone są wizerunki znaków pieniężnych powszechnego obiegu, będących prawnymi środkami płatniczymi oraz informacje o znakach pieniężnych wycofanych lub wycofywanych z obiegu i podlegających nadal wymianie. Album nie zawiera informacji o monetach kolekcjonerskich.

  Informacje o znakach pieniężnych prezentowane są w następującej kolejności:

  • strona tytułowa – w wersji online ułatwia poruszanie się po Albumie dzięki interaktywnym połączeniom;
  • strona informacyjna – wyłącznie w wersji online, zawiera podstawowe dane o walucie wraz z linkami do stron internetowych emitentów oraz krótką instrukcję korzystania z Albumu;
  • jednostka pieniężna i jej podział – z wykazem poszczególnych nominałów banknotów i monet oraz wyszczególnieniem numeracji odpowiednich stron (w niektórych przypadkach również pozycji);
  • wizerunki banknotów będących prawnymi środkami płatniczymi wraz z opisem ich zabezpieczeń i/lub tabele z opisami banknotów będących prawnymi środkami płatniczymi;
  • tabele z informacjami o banknotach wycofanych z obiegu, podlegających wymianie;
  • wizerunki monet będących prawnymi środkami płatniczymi wraz z opisem ich parametrów i/lub tabele z opisami monet będących prawnymi środkami płatniczymi;
  • tabele z informacjami o monetach wycofanych z obiegu, podlegających wymianie.

  Symbol A (awers) występujący w tabelach oznacza stronę przednią, symbol R (rewers) oznacza stronę odwrotną banknotu lub monety.

  Na wizerunkach banknotów znajdują się napisy, znaki lub perforowania oznaczające w różnych językach: WZÓR. Oznaczenia te występują pojedynczo lub w formie powtórzonej. Banknoty będące w obiegu nie posiadają takich oznaczeń.

  W opisach monet, w przypadku monet wielokątnych podana jest średnica okręgu opisanego na monecie.

  W kolorystyce wizerunków niektórych banknotów i monet mogą wystąpić niewielkie różnice w odniesieniu do oryginalnych banknotów i monet. Część wizerunków monet jest czarno-biała.

  Uwaga: Album zawiera jedynie podstawowe informacje o wybranych znakach pieniężnych i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zamieszczone w Albumie wizerunki oraz opisy znaków pieniężnych mogą być pomocne przy ich weryfikacji lecz nie mogą być wyłącznym źródłem informacji i stanowić bazy wiedzy o wyemitowanych, będących prawnymi środkami płatniczymi, czy podlegających wymianie znakach pieniężnych w ujęciu historycznym. W wersji online Albumu zamieszczone zostały adresy do stron internetowych emitentów walut obcych, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o poszczególnych walutach.

  Narodowy Bank Polski nie prowadzi wymiany walut obcych.

  Zobacz również:

  Stopy procentowe

  Referencyjna 6,75
  Lombardowa 7,25
  Depozytowa 6,25
  Redyskontowa weksli 6,80
  Dyskontowa weksli 6,85

  Kursy średnie

  Tabela z dnia 2022-12-02
  1 EUR4,6850
  1 USD4,4492
  1 CHF4,7576
  1 GBP5,4610
  100 JPY3,3203

  Perspektywy makro

  Dane miesięczne

  Dane kwartalne

  Wskaźniki i rynki

  Zobacz również

  Numizmatyka

  Kontakt

  Centrala NBP
  ul. Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa

  tel. centr.:
  22 185 10 00
  e-mail: listy@nbp.pl
  ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
  NIP: 525-000-81-98
  REGON: 000002223
  SWIFT: NBPL PLPW
  Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
  Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
  Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję