B i a ł a    K s i ę g a
prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH SA z siedzibą w Krakowie


  • rekomendacja GINB z dnia 03.04.2006 r. (NB-BLB-WOA/LB-I-530-6/06; nr pisma: 916/06) dla KNB w sprawie odpowiedzi na wezwanie Ministra Skarbu Państwa do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały KNB z dnia 08.03.2006 r. nr 17/KNB/06,
  • opinia prawna z dnia 13.03.2006 r. Departamentu Prawnego Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie możliwości przywrócenia wykonywania prawa głosu utraconego w związku z naruszeniem przepisów Prawa bankowego w Polsce,
  • ekspertyza prawna prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Kmieciaka - Kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 20.03.2006 r., dotycząca konstrukcji interesu prawnego w sprawach udzielania zezwoleń na wykonywanie prawa głosu z akcji w trybie art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Prawo bankowe, sporządzona w związku ze skierowanym do KNB wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa (uzupełniająca analizę prawną w przedmiocie stron postępowania w sprawach udzielania zezwoleń na wykonywanie prawa głosu z akcji przedstawioną w dniu 7 marca 2006 r.),
  • opinia prawna mec. Aleksandra Galosa z Kancelarii Prawnej Hogan & Hartson M. Jamka, A. Galos i Wspólnicy spółka komandytowa w sprawie dopuszczenia w charakterze strony Ministra Skarbu Państwa do postępowania administracyjnego, prowadzonego przez KNB w sprawie zezwolenia Unicredit Group na wykonywanie prawa głosu z akcji w banku BPH S.A.,

  Dokumentacja - część 10 - plik pdf; (5.8 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-20
1 EUR4,5201
1 USD3,9833
1 CHF4,3511
1 GBP5,4279
100 JPY3,4852

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję