B i a ł a    K s i ę g a
prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH SA z siedzibą w Krakowie


  • opinia prawna prof. dr hab. Eugenii Fojcik-Mastalskiej i dr Lidii Klat-Werteleckiej z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25.03.2006 r. na temat wezwania KNB przez Ministra Skarbu Państwa do usunięcia naruszenia prawa,
  • opinia prawna mec. Leszka Paczkowskiego z Departamentu Prawnego NBP z dnia 30.03.2006 r. dotycząca złożonego przez Ministra Skarbu Państwa wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały KNB z dnia 8.03.2006 r. nr 17/KNB/06,
  • ekspertyza prawna prof. dr. hab. Jacka Jagielskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31.03.2006 r. dotycząca kwalifikacji Skarbu Państwa jako strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na gruncie art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
  • opinia prawna prof. Michała Kuleszy z dnia 03.04.2006 r. dotycząca zasadności zarzutów podniesionych w "Wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa" z dnia 15 marca 2006 r. skierowanego przez Skarb Państwa - Ministra Skarbu Państwa do Komisji Nadzoru Bankowego,
  • wyciąg z protokołu nr 123/05 z posiedzenia KNB z dnia 7 grudnia 2005 r. - pkt 18,
  • wyciąg z protokołu nr 124/06 z posiedzenia KNB z dnia 12 stycznia 2006 r. - pkt 2,
  • wyciąg z protokołu nr 125/06 z posiedzenia KNB z dnia 8 lutego 2006 r. - pkt 2,
  • wyciąg z protokołu nr 126/06 z posiedzenia KNB z dnia 8 marca 2006 r. - pkt 2, 11, 13,

  Dokumentacja - część 11 - plik pdf; (6.0 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-20
1 EUR4,5201
1 USD3,9833
1 CHF4,3511
1 GBP5,4279
100 JPY3,4852

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję