B i a ł a    K s i ę g a
prowadzonego przed Komisją Nadzoru Bankowego postępowania z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku BPH SA z siedzibą w Krakowie


 • pismo Zastępcy Przewodniczącego KNB z dnia 06.03.2006 r. - odpowiedź na pismo Przewodniczącego KNB z dnia 06.03.2006 r.,
 • postanowienie z dnia 8.03.2006 r. w sprawie wyłączenia Pana Cezarego Mecha z udziału w postępowaniach prowadzonych przez KNB w sprawie wniosku UniCredito Italiano z dnia 29.07.2005 r. o wydanie przez KNB zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na walnych zgromadzeniach następujących banków: Banku BPH S.A., BPH Banku Hipotecznego S.A. oraz Banku Rozwoju Energetyki i Ochrony środowiska S.A. Megabank (w likwidacji),
 • oświadczenie Pana Cezarego Mecha - Zastępcy Przewodniczącego KNB z dnia 09.03.2006 r.,
 • oświadczenie przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z 11 marca 2006 r.
 • wniosek Ministra Skarbu Państwa z dnia 03.03.2006 r. o dopuszczenie Ministra Skarbu Państwa do udziału w charakterze strony w prowadzonym przez KNB postępowaniu z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH S.A. oraz o powzięcie uchwały o odmowie wydania zezwolenia na wykonywanie przez UniCredito Italiano S.p.A. prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH S.A.,
 • pismo Ministra Skarbu Państwa z dnia 07.03.2006 r. - uzupełnienie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • uchwała nr 17/KNB/06 z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie wniosku Ministra Skarbu Państwa o dopuszczenie do udziału w charakterze strony w prowadzonym przez KNB postępowaniu z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego S.A.,
 • wezwanie Ministra Skarbu Państwa z dnia 15.03.2006 r. do usunięcia naruszenia prawa,
 • odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 07.04.2006 r. (NB-BLB-WOA/LB-I-530-6/06; nr pisma: 955/06),
 • opinia prawna prof. dr. hab. Jacka Jagielskiego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 06.03.2006 r., dotycząca możliwości dopuszczenia Ministra Skarbu Państwa do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie prawa głosu z akcji Banku BPH S.A. przez Bank UniCredito,
 • analiza prawna prof. dr. hab. Zbigniewa Kmieciaka - Kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, dotycząca zagadnienia stron postępowania w sprawach udzielenia zezwoleń na wykonywanie prawa głosu z akcji (stosowania przepisów art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe),
 • opinia prawna mec. Leszka Paczkowskiego z Departamentu Prawnego NBP, dotycząca wniosku Ministra Skarbu Państwa o dopuszczenie do udziału w postępowaniu toczącym się przed KNB z wniosku UniCredito na podstawie art. 25 Prawa bankowego,
 • opinia prawna Katarzyny Seweryniak - radcy prawnego, Zastępcy Dyrektora Biura Licencji Bankowych GINB i Tadeusza Parysa - adwokata, Dyrektora Biura Licencji Bankowych GINB, dotycząca wniosku Ministra Skarbu Państwa,
 • wniosek GINB dla KNB z dnia 07.03.2006 r. (NB-BLB-LB-I-530-13/06; nr pisma: 630/06) w sprawie wniosku Ministra Skarbu Państwa o dopuszczenie do udziału w charakterze strony w prowadzonym przez KNB postępowaniu z wniosku UniCredito Italiano S.p.A. o wydanie zezwolenia na wykonywanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku BPH S.A.,

  Dokumentacja - część 9 - plik pdf; (5.0 MB)

Stopy procentowe

Referencyjna 2,25
Lombardowa 2,75
Depozytowa 1,75
Redyskontowa weksli 2,30
Dyskontowa weksli 2,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-01-20
1 EUR4,5201
1 USD3,9833
1 CHF4,3511
1 GBP5,4279
100 JPY3,4852

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję