Publikacje

Model strukturalny polskiej gospodarki 𝑴𝑶𝑺𝑻𝑷𝑳

𝑴𝑶𝑺𝑻𝑷𝑳 to ekonomiczny model równowagi ogólnej (CGE – Computable General Equlibrium) który powstał w Departamencie Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

  • 𝑴𝑶𝑺𝑻𝑷𝑳 jest modelem sektorowym, umożliwiającym kwantyfikację ekonomicznych skutków zmian strukturalnych zachodzących w polskiej gospodarce, mających swoje źródła zarówno w zmianach polityki gospodarczej czy sektorowej, jak i w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.
  • Jednym z ważniejszych źródeł przyszłych zmian w sposobie funkcjonowania gospodarki polskiej są m.in.: zmiany demograficzne i imigracja, zmiany w systemie emerytalnym, potencjalne zmiany systemu podatkowego, a także dostosowania polityki gospodarczej i sektorowej związane z prowadzona w UE polityką klimatyczną. Wywołują one szereg ryzyk transformacyjnych, związanych z adaptacją gospodarki do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego.
  • W zakresie wpływu polityki klimatycznej UE na polską gospodarkę szczególne znaczenie ma konieczność istotnej zmiany tzw. miksu energetycznego, w celu ograniczania emisyjności gospodarki. Wymusi to zmiany nie tylko w sektorze energetycznym, gdyż procesy dostosowawcze obejmą też rolnictwo, transport czy mieszkalnictwo.
  • Postępujące zmiany strukturalne wpływać będą na sposób funkcjonowania gospodarki, w tym także procesy cenotwórcze. Tym samym modelowanie tych zmian może stanowić istotny wkład analityczny w procesie projektowania i prowadzenia polityki pieniężnej.

W opracowaniu przedstawiono ilustracyjnie m.in.:

  • symulację ekonomicznych skutków napływu migracyjnego do Polski, w skali odpowiadającej szacowanym napływom w okresie 2015-2018;
  • symulacje historyczne związane z funkcjonowaniem europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS) w zakresie ważnych jego cech, takich jak wolumen darmowych uprawnień do emisji oraz ich cen. W szczególności oceniono przez pryzmat modelu skutki historycznego spadku liczby darmowych uprawnień i wzrostu ich cen w horyzoncie lat 2013-2019;
  • symulacje skutków zmian technologicznych związanych z wytwarzaniem energii lub jej używaniem przez sektory energochłonne, która może pokazywać kierunki dostosowania się innych sektorów gospodarki do wzrostów cen energii i ich skutki ekonomiczne;
  • symulację potencjalnych skutków wprowadzenia podatku węglowego na granicach Unii Europejskiej.

Do pobrania

To download

Stopy procentowe

Referencyjna 6,50
Lombardowa 7,00
Depozytowa 6,00
Redyskontowa weksli 6,55
Dyskontowa weksli 6,60

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-08-18
1 EUR4,7244
1 USD4,6468
1 CHF4,8733
1 GBP5,5983
100 JPY3,4368

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję