Wybrane wspólnotowe akty prawne związane z wprowadzeniem euro*

Pliki do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 1) - wersja skonsolidowana

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1103/97 z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących wprowadzenia euro (Dz.U. L 162 z 19.6.1997, str. 1) - wersja skonsolidowana

COUNCIL REGULATION (EC) No 2866/98 of 31 December 1998 on the conversion rates between the euro and the currencies of the Member States adopting the euro (OJ L 359, 31.12.1998, p. 1) - wersja skonsolidowana

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, str. 6) - wersja skonsolidowana

COUNCIL DECISION of 3 May 1998 in accordance with Article 109j(4) of the Treaty (98/317/EC)

COUNCIL DECISION of 19 June 2000 in accordance with Article 122(2) of the Treaty on the adoption by Greece of the single currency on 1 January 2001 (2000/427/EC)

DECYZJA RADY z dnia 11 lipca 2006 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Słowenię z dniem 1 stycznia 2007 r. (2006/495/WE)

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Cypr z dniem 1 stycznia 2008 r. (2007/503/WE)

DECYZJA RADY z dnia 10 lipca 2007 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia jednej waluty przez Maltę z dniem 1 stycznia 2008 r. (2007/504/WE)

DECYZJA RADY z dnia 17 grudnia 2001 r. ustanawiająca program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program "Perykles") (2001/923/WE) (Dz.U. L 339 z 21.12.2001, str. 50) - wersja skonsolidowana

DECYZJA RADY z dnia 17 grudnia 2001 r. rozszerzająca skutki decyzji ustanawiającej wymianę, pomoc i programy szkoleniowe w zakresie ochrony euro przed falszowaniem (program "Perykles") na Państwa Członkowskie, które nie przyjęły euro jako jednej waluty (2001/924/WE)

DECYZJA RADY z dnia 30 stycznia 2006 r. rozszerzająca stosowanie decyzji 2006/75/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program "Perykles") na nieuczestniczące państwa członkowskie (2006/76/WE)

DECYZJA RADY z dnia 20 listopada 2006 r. rozszerzająca na nieuczestniczące państwa członkowskie stosowanie decyzji 2006/849/WE zmieniającej i rozszerzającej decyzję 2001/923/WE ustanawiającą program wymiany, pomocy i szkoleń dla ochrony euro przed fałszowaniem (program "Perykles") (2006/850/WE)

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro (EBC/2003/5) (2003/206/WE)

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie emisji banknotów euro (EBC/2001/15) (2001/913/WE) (Dz.U. L 337 z 20.12.2001, str. 52) - wersja skonsolidowana

DECYZJA RADY z dnia 8 lipca 2008 r. zgodnie z art. 122 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Słowację jednej waluty w dniu 1 stycznia 2009 r. (2008/608/WE)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 694/2008 z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Słowacji

*) Wersje skonsolidowane zamieszczonych dokumentów służą wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich zawartość.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-26
1 EUR4,5497
1 USD3,7512
1 CHF4,2183
1 GBP5,1235
100 JPY3,6139

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję