Publikacje

Integracja Europejska

Publikacje EBC - Biuletyn miesięczny EBC (archiwum)


Pliki do pobrania:
*** 2013 ****** 2012 ***


*/ Od września 2012 r. Narodowy Bank Polski zaprzestaje tłumaczenia na j. polski kwartalnych wersji Biuletynu Miesięcznego EBC i rozpoczyna publikację – jak inne banki centralne spoza strefy euro – streszczeń Biuletynu Miesięcznego EBC. Streszczenia Biuletynu Miesięcznego EBC zawierające: Artykuł wstępny, Projekcje makroekonomiczne ekspertów EBC dla strefy euro oraz streszczenia poszczególnych rozdziałów będą się ukazywały w marcu, w czerwcu, we wrześniu oraz w grudniu. W pozostałe miesiące roku publikowany będzie, jak dotychczas, Artykuł wstępny.


*** 2011 ***


*** 2010 ***


*** 2009 ***


*** 2008 ***


*** 2007 ***


*** 2006 ***


*** 2005 ***


*** 2004 ***
Wersja oryginalna Biuletynu EBC dostępna jest na stronach internetowych Europejskiego Banku Centralnego . Pełna wersja polska ukazywać się będzie kwartalnie (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień), natomiast co miesiąc po polsku publikowany jest Artykuł wstępny Biuletynu.

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję