Publikacje

Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki

Coroczny „Raport o stanie równowagi polskiej gospodarki” przygotowywany jest przez Narodowy Bank Polski dla Komitetu Stabilności Finansowej (KSF-M). Doświadczenia globalnego kryzysu finansowego pokazały, że polityka pieniężna oraz polityka makroostrożnościowa powinny na równi wspierać utrzymanie gospodarek na ścieżce zrównoważonego długookresowego wzrostu gospodarczego. Przedstawiona w „Raporcie…” ocena stanu zrównoważenia gospodarki polskiej dokonywana jest w taki sposób, by zawarte w nim wyniki analiz mogły stanowić przesłankę do podejmowania decyzji w zakresie polityki makroostrożnościowej. Z uwagi na to, że pojęcie równowagi makroekonomicznej jest wielowymiarowe, ocena tego, czy w gospodarce występują lub mogą wystąpić zaburzenia równowagi dokonywana jest na podstawie różnorodnych wskaźników i z wykorzystaniem zróżnicowanych metod analizy.

Pliki do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję