Publikacje

Cykliczne materiały analityczne NBP

Rynek nieruchomości:
badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski (ankieta)

Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski zostało ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz.U. 2021 poz. 2303) pod nr 1.26.09 (076).

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów.

Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego od 2013 r. Wyniki badań prowadzonych na podstawie ww. ankiet służą organom NBP w realizacji celów statutowych (polityka monetarna oraz stabilność sektora finansowego) oraz są podstawą do analiz sytuacji na rynku nieruchomości publikowanych na stronie internetowej NBP.

Zwracamy się do podmiotów działających na rynku nieruchomości mieszkaniowych (deweloperów i pośredników) oraz pośredników i zarządców nieruchomości komercyjnych w 16 miastach stolicach województw lub aglomeracjach w przypadku centrów handlowych oraz magazynów z prośbą o wypełnianie ankiet i przekazywanie ich do właściwych oddziałów okręgowych NBP. Wszystkie podane informacje będą traktowane jako poufne i podlegają ochronie danych statystycznych.

Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby począwszy od notowania za okres II kw. 2022 r. w formularzach dot. nieruchomości mieszkaniowych Badania cen nieruchomości mieszkaniowych, gruntowych i komercyjnych, została dostarczona dodatkowa informacja dotycząca typu transakcji oraz strony transakcji, zgodnie z załączonymi instrukcjami.


Wzory formularzy sprawozdawczych obowiązujące dla danych począwszy od II kw. 2022 r.:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-12-05
1 EUR4,6898
1 USD4,4415
1 CHF4,7542
1 GBP5,4558
100 JPY3,2842

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję