Publikacje

Różne publikacje

System bankowy w Polsce w latach 90

Niniejsza publikacja jest jedną z kilku pozycji przygotowywanych przez Narodowy Bank Polski dla Europejskiego Banku Centralnego. Składa się z trzech zasadniczych części:

  • wstępu, w którym omówiono wpływ ustaw restrukturyzacyjnych na rozwój systemu bankowego i organizację nadzoru bankowego;
  • części dotyczącej polskiego prawa bankowego w latach 90-tych (jest to część najbardziej obszerna); w części tej zostały omówione główne zmiany w polskim ustawodawstwie bankowym w latach 90-tych, w tym najnowsza nowelizacja Prawa bankowego z 2001 r., znacząca rola nadzoru bankowego, a także zasady polityki licencyjnej i kształt szeroko pojętych regulacji ostrożnościowych oraz zasady rachunkowości banków;
  • części dotyczącej sytuacji banków w Polsce; w części tej zostały opisane procesy zachodzące w polskim sektorze bankowym w ciągu ostatniej dekady. Dużo miejsca poświęcono prywatyzacji banków polskich, a także ich restrukturyzacji i konsolidacji, z uwzględnieniem sektora banków spółdzielczych. Ponadto, część ta zawiera materiał na temat powstawania grup bankowych i konglomeratów finansowych.

Załącznikami do publikacji są wykazy obowiązujących w Polsce regulacji ostrożnościowych oraz rekomendacji opracowanych w GINB.

Plik do pobrania:

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-20
1 EUR4,6366
1 USD4,3832
1 CHF4,5061
1 GBP5,4735
100 JPY3,4222

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję