Ochrona danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

NBP jako instytucja zaufania publicznego przykłada szczególną wagę do rzetelnej i profesjonalnej realizacji zadań ujętych w przepisach prawa. NBP dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych było zgodne z prawem, transparentne i ograniczone do niezbędnego minimum dla celu ich gromadzenia. Wdrożone w NBP standardy i rozwiązania zapewniają integralność i poufność przetwarzanych danych oraz mają na celu obniżenia potencjalnego ryzyka wystąpienia naruszenia tajemnicy danych osobowych.

Dla zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych NBP stosuje zróżnicowane zabezpieczenia. W NBP są przetwarzane dane osobowe, które zostały utrwalone w formie papierowej lub/ i elektronicznej. Całość przetwarzania danych osobowych jest objęta ochroną fizyczną oraz szerokim wachlarzem zabezpieczeń technicznych i informatycznych przez NBP lub podmioty świadczące usługi na rzecz NBP. Weryfikacja stosowanych zabezpieczeń jest realizowana na bieżąco przez NBP, a także przez niezależne podmioty zewnętrzne, którym NBP zleca testowanie i ocenę skuteczności wdrożonych środków ochrony danych.

Niektóre cele przetwarzania danych osobowych wiążą się z wykorzystaniem instytucji powierzenia przetwarzania danych osobowych przez NBP, na podstawie umowy z podmiotami zewnętrznymi. Umowy powierzenia określają zawsze: przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, zakres możliwych operacji na danych osobowych, obowiązki i prawa administratora oraz podmiotu, któremu powierza się te dane.

W zależności od rodzaju zastosowanych zabezpieczeń NBP stosuje środki ochrony danych osobowych adekwatne do potencjalnych zagrożeń wynikających z procesu przetwarzania tych danych.

Okres, w którym NBP przetwarza dane osobowe jest zróżnicowany w zależności od celu przetwarzania i nie przekracza czasu ich przechowywania wskazanego w przepisach prawa. Jeżeli okres przechowywania danych osobowych nie został wskazany w przepisach prawa to ustala się go w oparciu o przyjęte kryterium, uwzględniając zasadę ograniczenia celu i minimalizacji tych danych. W przypadku gdy te same dane osobowe przetwarza się w celach o różnych okresach retencji, to przyjmuje się, że okres przechowywania danych osobowych kończy się wraz z wygaśnięciem celu o najdłuższym okresie.

Zobacz też:

Stopy procentowe

Referencyjna 6,75
Lombardowa 7,25
Depozytowa 6,25
Redyskontowa weksli 6,80
Dyskontowa weksli 6,85

Kursy średnie

Tabela z dnia 2023-02-03
1 EUR4,6920
1 USD4,2928
1 CHF4,7023
1 GBP5,2571
100 JPY3,3391

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję