Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Sierpień Wrzesień Październik Listopad
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 08/2020 24/08/20
(07.20)
22/09/20
(08.20)
22/10/20
(09.20)
24/11/20
(10.20)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 08/2020 07/08/20
(07.20)
07/09/20
(08.20)
07/10/20
(09.20)
06/11/20
(10.20)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 08/2020 13/08/20
(06.20)
14/09/20
(07.20)
14/10/20
(08.20)
13/11/20
(09.20)
Bilans płatniczy - kwartalny 08/2020 - 30/09/20
(06.20)
- -
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 08/2020 07/08/20
(07.20)
07/09/20
(08.20)
07/10/20
(09.20)
06/11/20
(10.20)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 08/2020 21/08/20
(07.20)
21/09/20
(08.20)
21/10/20
(09.20)
20/11/20
(10.20)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 08/2020 - 30/09/20
(06.20)
- -
Zadłużenie zagraniczne 08/2020 - 30/09/20
(06.20)
- -
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-29
1 EUR4,5834
1 USD3,9228
1 CHF4,2500
1 GBP5,0522
100 JPY3,7123

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję