Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 06/2022 23/06/22
(05.22)
22/07/22
(06.22)
23/08/22
(07.22)
22/09/22
(08.22)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 06/2022 07/06/22
(05.22)
07/07/22
(06.22)
05/08/22
(07.22)
07/09/22
(08.22)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 06/2022 13/06/22
(04.22)
14/07/22
(05.22)
12/08/22
(06.22)
13/09/22
(07.22)
Bilans płatniczy - kwartalny 06/2022 30/06/22
(03.22)
- - 30/09/22
(06.22)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 06/2022 07/06/22
(05.22)
07/07/22
(06.22)
05/08/22
(07.22)
07/09/22
(08.22)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 06/2022 21/06/22
(05.22)
21/07/22
(06.22)
19/08/22
(07.22)
21/09/22
(08.22)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 06/2022 30/06/22
(03.22)
- - 30/09/22
(06.22)
Zadłużenie zagraniczne 06/2022 30/06/22
(03.22)
- - 30/09/22
(06.22)
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 5,25
Lombardowa 5,75
Depozytowa 4,75
Redyskontowa weksli 5,30
Dyskontowa weksli 5,35

Kursy średnie

Tabela z dnia 2022-05-27
1 EUR4,6102
1 USD4,2966
1 CHF4,4814
1 GBP5,4209
100 JPY3,3818

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję