Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Styczeń Luty Marzec Kwiecień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 01/2020 24/01/20
(12.19)
24/02/20
(01.20)
23/03/20
(02.20)
23/04/20
(03.20)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 01/2020 07/01/20
(12.19)
07/02/20
(01.20)
06/03/20
(02.20)
07/04/20
(03.20)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 01/2020 13/01/20
(11.19)
13/02/20
(12.19)
16/03/20
(01.19)
14/04/20
(02.20)
Bilans płatniczy - kwartalny 01/2020 - - 31/03/20
(12.19)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 01/2020 07/01/20
(12.19)
07/02/20
(01.20)
06/03/20
(02.20)
07/04/20
(03.20)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 01/2020 21/01/20
(12.19)
21/02/20
(01.19)
20/03/20
(02.20)
21/04/20
(03.20)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 01/2020 - - 31/03/20
(12.19)
-
Zadłużenie zagraniczne 01/2020 - - 31/03/20
(12.19)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję