Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Styczeń Luty Marzec Kwiecień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 01/2018 23/01/18
(12.17)
22/02/18
(01.18)
22/03/18
(02.18)
24/04/18
(03.18)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 01/2018 05/01/18
(12.17)
07/02/18
(01.18)
07/03/18
(02.18)
06/04/18
(03.18)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 01/2018 15/01/18
(11.17)
13/02/18
(12.17)
16/03/18
(01.18)
13/04/18
(02.18)
Bilans płatniczy - kwartalny 01/2018 - - 30/03/18
(12.17)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 01/2018 05/01/18
(12.17)
07/02/18
(01.18)
07/03/18
(02.18)
06/04/18
(03.18)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 01/2018 19/01/18
(12.17)
21/02/18
(01.18)
21/03/18
(02.18)
20/04/18
(03.18)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 01/2018 - - 30/03/18
(12.17)
-
Zadłużenie zagraniczne 01/2018 - - 30/03/18
(12.17)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 1,50
Lombardowa 2,50
Depozytowa 0,50
Redyskonto weksli 1,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2018-01-23
1 EUR4,1712
1 USD3,4084
1 CHF3,5396
1 GBP4,7527
100 JPY3,0800

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję