Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Styczeń Luty Marzec Kwiecień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 01/2019 23/01/19
(12.18)
22/02/19
(01.19)
22/03/19
(02.19)
23/04/19
(03.19)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 01/2019 07/01/19
(12.18)
07/02/19
(01.19)
07/03/19
(02.19)
05/04/19
(03.19)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 01/2019 14/01/19
(11.18)
13/02/19
(12.18)
18/03/19
(01.19)
12/04/19
(02.19)
Bilans płatniczy - kwartalny 01/2019 - - 29/03/19
(12.18)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 01/2019 07/01/19
(12.18)
07/02/19
(01.19)
07/03/19
(02.19)
05/04/19
(03.19)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 01/2019 21/01/19
(12.18)
21/02/19
(01.19)
21/03/19
(02.19)
19/04/19
(03.19)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 01/2019 - - 29/03/19
(12.18)
-
Zadłużenie zagraniczne 01/2019 - - 29/03/19
(12.18)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję