Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 07/2020 22/07/20
(06.20)
24/08/20
(07.20)
22/09/20
(08.20)
22/10/20
(09.20)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 07/2020 07/07/20
(06.20)
07/08/20
(07.20)
07/09/20
(08.20)
07/10/20
(09.20)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 07/2020 14/07/20
(05.20)
13/08/20
(06.20)
14/09/20
(07.20)
14/10/20
(08.20)
Bilans płatniczy - kwartalny 07/2020 - - 30/09/20
(06.20)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 07/2020 07/07/20
(06.20)
07/08/20
(07.20)
07/09/20
(08.20)
07/10/20
(09.20)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 07/2020 21/07/20
(06.20)
21/08/20
(07.20)
21/09/20
(08.20)
21/10/20
(09.20)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 07/2020 - - 30/09/20
(06.20)
-
Zadłużenie zagraniczne 07/2020 - - 30/09/20
(06.20)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-08-04
1 EUR4,4060
1 USD3,7364
1 CHF4,0806
1 GBP4,8828
100 JPY3,5265

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję