Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 06/2021 24/06/21
(05.21)
22/07/21
(06.21)
23/08/21
(07.21)
22/09/21
(08.21)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 06/2021 07/06/21
(05.21)
07/07/21
(06.21)
06/08/21
(07.21)
07/09/21
(08.21)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 06/2021 14/06/21
(04.21)
14/07/21
(05.21)
13/08/21
(06.21)
13/09/21
(07.21)
Bilans płatniczy - kwartalny 06/2021 30/06/21
(03.21)
- - 30/09/21
(06.21)
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 06/2021 07/06/21
(05.21)
07/07/21
(06.21)
06/08/21
(07.21)
07/09/21
(08.21)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 06/2021 21/06/21
(05.21)
21/07/21
(06.21)
20/08/21
(07.21)
21/09/21
(08.21)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 06/2021 30/06/21
(03.21)
- - 30/09/21
(06.21)
Zadłużenie zagraniczne 06/2021 30/06/21
(03.21)
- - 30/09/21
(06.21)
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-06-21
1 EUR4,5442
1 USD3,8214
1 CHF4,1486
1 GBP5,2883
100 JPY3,4754

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję