Statystyka

Kalendarz

Kalendarz udostępniania danych
Kategorie Ostatnia aktualizacja kalendarza Styczeń Luty Marzec Kwiecień
Sektor finansowy
Podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji 01/2021 26/01/21
(12.20)
22/02/21
(01.21)
22/03/21
(02.21)
23/04/21
(03.21)
Pieniądz rezerwowy i czynniki jego kreacji 01/2021 07/01/21
(12.20)
05/02/21
(01.21)
05/03/21
(02.21)
07/04/21
(03.21)
Stopy procentowe - dziennie dziennie dziennie dziennie
Warszawski Indeks Giełdowy WIG - dziennie dziennie dziennie dziennie
Sektor zagraniczny
Bilans płatniczy - miesięczny 01/2021 13/01/21
(11.20)
15/02/21
(12.20)
16/03/21
(01.21)
13/04/21
(02.21)
Bilans płatniczy - kwartalny 01/2021 - - 31/03/21
(12.20)
-
Stan oficjalnych aktywów rezerwowych 01/2021 07/01/21
(12.20)
05/02/21
(01.21)
05/03/21
(02.21)
07/04/21
(03.21)
Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych 01/2021 21/01/21
(12.20)
19/02/21
(01.21)
19/03/21
(02.21)
21/04/21
(03.21)
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna 01/2021 - - 31/03/21
(12.20)
-
Zadłużenie zagraniczne 01/2021 - - 31/03/21
(12.20)
-
Kursy walut - dziennie dziennie dziennie dziennie

Zobacz też: Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej

Departament Statystyki NBP

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2021-01-26
1 EUR4,5497
1 USD3,7512
1 CHF4,2183
1 GBP5,1235
100 JPY3,6139

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
ePUAP:/NBP/SkrytkaESP
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję