Statystyka i sprawozdawczość

Oczekiwania i prognozy inflacji

Data ostatniej aktualizacji danych na stronie: 27-07-2020

W strategii bezpośredniego celu inflacyjnego oczekiwania inflacyjne podmiotów ekonomicznych są przedmiotem wnikliwego zainteresowania władz monetarnych. W Narodowym Banku Polskim badane są oczekiwania różnych grup podmiotów: konsumentów, przedsiębiorstw i profesjonalnych prognostów. Od sierpnia 2016 r. na stronie internetowej NBP w sekcji „Oczekiwania i prognozy inflacji” są prezentowane dane dotyczące oczekiwań inflacyjnych wszystkich powyższych grup podmiotów. Źródłem informacji o oczekiwaniach inflacyjnych są ankiety: Badanie kondycji gospodarstw domowych GUS (konsumenci), Szybki Monitoring NBP (przedsiębiorstwa), Ankieta Makroekonomiczna NBP (profesjonalni progności).

Dane są aktualizowane w trybie kwartalnym.

Oczekiwania inflacyjne konsumentów

Zbiór danych zawiera statystykę bilansową, będąca różnicą między odsetkami konsumentów oczekujących wzrostów cen a odsetkami konsumentów oczekujących braku zmian lub spadku cen (z odpowiednimi wagami): B = (E1 + ½E2) − (½E4 + E5), gdzie E1, E2, E4 i E5 oznaczają odpowiednio frakcje konsumentów twierdzących, że ceny będą: rosły szybciej niż dotychczas, rosły w tym samym tempie, pozostaną bez zmian, spadną. Statystyka bilansowa nie ma bezpośredniego odniesienia do poziomu oczekiwanej inflacji, gdyż opinie ankietowanych są formułowane w kategoriach jakościowych i względem percepcji inflacji bieżącej. Wzrost statystyki bilansowej jest interpretowany jako przesunięcie opinii ankietowanych w kierunku silniejszych wzrostów cen.

NBP zaprzestaje publikowania skwantyfikowanej miary oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Powodem tego są, z jednej strony, problemy ze stosowaniem metody kwantyfikacyjnej w warunkach uporczywej i przedłużającej się deflacji, na które zwracano uwagę we wcześniejszych komunikatach NBP, z drugiej zaś strony – zamiar prezentowania danych w sposób jak najmniej zależny od przyjmowanych założeń metod kwantyfikacyjnych.


Oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw

Prezentowane dane zawierają strukturę odpowiedzi na pytanie ankietowe oraz statystykę bilansową, analogiczną jak w przypadku konsumentów.

Pełna informacja o sytuacji i prognozach przedsiębiorstw jest opisana w cyklicznych materiałach NBP:


Prognozy ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP

Prognozy makroekonomiczne profesjonalnych prognostów, w tym prognozy dotyczące inflacji w różnych horyzontach, znajdują się na stronie Ankiety Makroekonomicznej NBP.

Stopy procentowe

Referencyjna 0,10
Lombardowa 0,50
Depozytowa 0,00
Redyskontowa weksli 0,11
Dyskontowa weksli 0,12

Kursy średnie

Tabela z dnia 2020-09-29
1 EUR4,5834
1 USD3,9228
1 CHF4,2500
1 GBP5,0522
100 JPY3,7123

Perspektywy makro

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka

Kontakt

Centrala NBP
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa

tel. centr.:
22 185 10 00
e-mail: listy@nbp.pl
NIP: 525-000-81-98
REGON: 000002223
SWIFT: NBPL PLPW
Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję